IBN
Închide

39Publicaţii

210Descărcări

11232Vizualizări

Coşman Sergiu
Cuvinte-cheie (103): Chemical composition (7), green mass (6), silage (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Compoziția chimică și valoarea nutritivă a plantei furajere noi – sparceta de nisip (Onobrychis Arenaria)
Coşman Sergiu1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1, Bahcivanji Mihail1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea eficienței utilizării în rațiile vacilor de lapte a unor aditivi furajeri cu un nivel înalt de azot neproteic
Coşman Sergiu1, Caraman Radu1, Coşman Valentina1, Gorea Radion2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Necunoscută, Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Calitatea masei verzi și a silozului la specia Phalaris arundinacea L. în condițiile Moldovei
Ţiţei Victor1, Andreoiu Andreea Cristina2, Blaj Adrian Vasile2, Marușca Theodor2, Coşman Sergiu1, Cozari Sergiu1
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea proprietăților fizice ale plantelor de anghinare, (Cynara cardunculus L.) și calității furajului produs în Republica Moldova
Gadibadi Mihail12, Ţiţei Victor1, Cerempei Valerian21, Covalciuc Dragoș1, Coşman Sergiu13, Coşman Valentina31, Gudima Andrei2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componența chimică și valoarea nutritivă a furajelor obținute din planta furajeră netradițională - ghizdei (Lotus Corniculatus L.)
Coşman Sergiu, Ţiţei Victor, Coşman Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii
Boincean Boris1, Coşman Sergiu2, Chilat Spartac3
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
3 SRL Prograin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quality of fodders from bird’s-foot-trefoil, lotus Corniculatus l. under the conditions of Moldova
Coşman Sergiu1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1, Blaj Adrian Vasile3, Marușca Theodor3, Cozari Sergiu2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
3 Research-Development Institute for Grassland, Brasov
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 24 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Chemical composition of the perennial plant sorgum and fodder prepared and hay
Iurcu Iulian, Coşman Sergiu
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition of the perennial plant sorgum and fodder prepared and hay
Iurcu Iulian, Coşman Sergiu
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The green mass yield and the silage quality of perennial sorghum, Sorghum almum, growing under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1, Coşman Sergiu2, Mazăre Veaceslav3, Coşman Valentina2, Mazăre Romina3, Guţu Ana1
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The green mass yield and the silage quality of perennial sorghum, Sorghum almum, growing under the conditions of the Republic of Moldova
Ţiţei Victor1, Coşman Sergiu2, Mazăre Veaceslav3, Coşman Valentina2, Mazăre Romina3, Guţu Ana1
1 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute),
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
3 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea nutritivă a furajelor obținute din planta netradițională – sorgul peren (Sorghum Almum)
Coşman Sergiu, Ţiţei Victor, Bahcivanji Mihail, Coşman Valentina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Characteristics and nutritional content of the non-traditional fodder plant Polygonum sachalinense cultivated under the conditions of the Republic of Moldova
Coşman Sergiu1, Iurcu Iulian1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(61) / 2018 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characteristics and nutritional content of the non-traditional fodder plant Polygonum sachalinense cultivated under the conditions of the Republic of Moldova
Coşman Sergiu1, Iurcu Iulian1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 “Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2. 2018. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectiveness of usage of cake obtained from grape seeds in the food of pigs for fattening
Danilov Anatolie, Donică Iov, Coşman Sergiu, Savca Dinu
Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa schemei de plantare şi a fazei de vegetaţie asupra componenţei chimice a plantelor de silfia
Bahcivanji Mihail1, Coşman Sergiu1, Ţiţei Victor2, Coşman Valentina1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introducerea speciei Sorgum Almum şi perspectiva utilizării ei în condiţiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1, Coşman Sergiu2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Study on the chemical composition and nutritional value of the Galega orientalis lam. and the prospects of its valorification in the Republic of Moldova
Coşman Sergiu1, Ciopată Andreea Cristina2, Coşman Valentina1, Bahcivanji Mihail1, Ţiţei Victor3
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 Research-Development Institute for Grassland, Brasov,
3 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX. 2017. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Calitatea silozului obţinut din planta furajeră netradiţională Silfia în comparaţie cu cel din porumb
Coşman Sergiu1, Bahcivanji Mihail1, Coşman Valentina1, Ţiţei Victor2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea componenţei chimice a plantei furajere netradiţionale silfia în dependenţă de vârstă şi faza ontogenetică de vegetaţie
Coşman Sergiu1, Bahcivanji Mihail1, Coşman Valentina1, Ţiţei Victor2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39