IBN
Închide
Golban Rita
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 1

Evaluări microbiologice ale unor sortimente de brânzeturi
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Cercetări privind unele aspecte microbiologice ale laptelui și diferitelor sortimente de produse lactate
Golban Rita , Golban Artur
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale microflorei bacteriene în abcesele suinelor sacrificate
Golban Rita , Burlacu Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Agronomic and economic efficiency of the waste use from the production of alcoholic beverages on cambic chernozem
Siuris Andrei1 , Golban Artur2 , Golban Rita2
1 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”,
2 State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 24 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte microbiologice asupra calității cărnii de pasăre comercializată în Republica Moldova
Golban Rita , Golban Artur
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Aspecte microbiologice privind rezistența unor tulpini bacteriene uropatogene în cazul sindromului urologic canin
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspecte microbiologice privind rezistenţa microbiană a unor tulpini bacteriene faţă de antibiotice
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imunoparticularităţi privind importanţa celulelor mononucleare în geneza sistemului imun la animale
Golban Rita1 , Taşbac Bogdan Alexandru2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Milk value chain analysis: the case of the Republic of Moldova
Golban Artur , Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-1214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte microbiologice în piodermitele purulente la carnivore
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind activitatea imunităţii celulare la viţeii neonatali în diferite perioade de vârstă
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peritonita infecţioasă felină in Romania
Horhogea Cristina1 , Rimbu Cristina1 , Creţu Carmen1 , Golban Rita2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 27 July, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Importanţa testului de transformare limfoblastică – indicator al imunităţii celulare
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 January, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Biomasa din streptomicete ca element de optimizare a unor indici hematolgici şi a microflorei intestinale la pui
Starciuc Nicolae , Manciu Alexandr , Burţeva Svetlana , Spataru Tudor , Golban Rita , Ciuclea Aurel , Antoci Ruslan , Bugneac Veronica , Bugneac Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa mecanismului de rezistenţă a bacteriilor faţă de antibiotice
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 21 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Investigaţii bacteriologice în infecţiile cu stafilococi la cîini
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-247-7.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul titrelor de anticorpi postvaccinali la puii vaccinaţi contra bronşitei infecţioase în combinaţie cu biomasă proteică de ciuperci
Starciuc Nicolae , Osadci Natalia , Spataru Tudor , Golban Rita , Antoci Ruslan , Bugneac Sergiu , Bugneac Veronica , Manciu Alexandr , Ciuclea Aurel
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-247-7.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Detecţia titrelor de anticorpi postvaccinali împotriva bronşitei infecţioase în condiţii experimentale
Osadci Natalia , Starciuc Nicolae , Spataru Tudor , Golban Rita , Antoci Ruslan , Bugneac Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul gamaglobulinelor totale în serul sangvin la puii vaccinaţi contra bronşitei infecţioase
Savuţa Gh.1 , Starciuc Nicolae2 , Osadci Natalia2 , Golban Rita2 , Spataru Tudor2 , Antoci Ruslan2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Cercetări privind contaminarea laptelui cu microorganisme
Golban Rita
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20