IBN
Închide
Cerempei Ludmila Grigore
Cuvinte-cheie (11): liver (1), manifestările clinice (1), the average molecule (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2012 - 3

Aplicarea elastografiei ultrasonografice în evaluarea şi monitorizarea copiilor cu afecţiuni hepatice
Cerempei Ludmila, Bologa Ludmila, Revenco Ninel, Cealan Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile etiopatogenice, clinicofuncţionale şi morfologice ale copiilor cu pancreatită acută
Cerempei Ludmila, Griţco Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коррекция синдрома эндогенной интоксикации и показателей оксиредокс системы у детей с острым панкреатитом
Cerempei Ludmila, Griţco Ludmila
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Curierul Medical
Nr. 4(328) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Elastografia: de la teorie la aplicari practice
Cerempei Ludmila, Bologa Ludmila, Revenco Ninel, Marghineanu Oana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elastography - new imagistic method for assessment of liver structure in children
Marginean Oana1, Branzaniuc Klara1, Marginean C.1, Pitea Ana Maria1, Azamfirei Leonard1, Bologa Ludmila2, Cerempei Ludmila2, Revenco Ninel2
1 The University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureş,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pancreatita acută la copii (Reviu de literatură)
Cerempei Ludmila, Griţco Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile diagnosticului a pancreatitei acute la copii
Cerempei Ludmila, Griţco Ludmila, Cucoş Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Eficacitatea administrării preparatului homeopatic guna bowel la copii cu sindromul vomei ciclice la copii
Cerempei Ludmila, Cucoş Anna, Cîrstea Olga, Cerempei Emil, Griţco Ludmila, Bocearova Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Caz clinic de hipertensiune arterială secundară malignă
Cerempei Ludmila1, Cojocaru Victor1, Covalschi T.2, Badan Livia2, Mătrăgună Nelea2, Condrea Eugeniu
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V.Ignatenco“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corecţia nutriţională la copii cu pancreatite
Cerempei Ludmila1, Cucoş Ina1, Griţco Ludmila1, Postolachi Valentina2, Grab Galina
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Municipal pentru Copii „V.Ignatenco“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul infecţiilor herpetice la copii în secţia de boli respiratorii acute
Ţurcanu Tamara, Cerempei Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul diagnostic şi terapeutic al copiilor cu sindromul vomei ciclice în condiţiile secţiei de reanimare şi terapie intensivă
Cerempei Ludmila1, Moroianu Viorica2, Covalschi T.2, Rimarciuc Galina, Starciuc Nicolae2, Romanova N.2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Partucularitatile infectiilor herpetice si afectiunilor respiratorii ce evalueaza pe fonul lor la copii de virsta frageda
Cerempei Ludmila, Ţurcanu Tamara
Spitalul Clinic Militar Central
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul citokinic în bolile digestive
Cerempei Ludmila, Schiţco Olga, Rimarciuc Galina, Ababii Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul indicilor metabolici salivari în diagnosticul bolilor cronice gastroduodenale la copii
Cerempei Ludmila, Ababii Maria, Cerempei Emil, Ţurcanu Tamara, Griciuc Raisa, Banari Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15