IBN
Închide
Pruteanu Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2020 - 1

  Prefixe și sufixe cu valoare conotativă în limbajul medical
Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2020. Descarcări-82. Vizualizări-1295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Valoarea formativă a „situației-discurs” cu orientare profesională
Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

  Corelaţia interdisciplinară medicină-biologie: strategii şi principii didactice
Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile formării raporturilor lexicosemantice într-un context problematizat
Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Use of specialized language for didactic purposes
Pruteanu Maria
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

  Concordanţa dintre proiectarea didactică şi identificarea nivelelor de autonomie ale utilizatorului
Bîlici Nadejda , Bâlici Marcel , Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Intercalarea folclorului national în didactica limbajelor specializate penfru alolingvi
Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul grupului nominal în terminologia medicală
Pruteanu Maria , Bîlici Nadejda , Bâlici Marcel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-1217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stilul autonom de învăţare – expresie a concepţiei moderne în educaţie
Bâlici Marcel , Bîlici Nadejda , Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-105. Vizualizări-1294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

  Conexiunea dintre e-learning ca formă de învăţare şi constructivismul social
Bîlici Nadejda , Pruteanu Maria , Bâlici Marcel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cunoaşterea metacognitivă şi acţiunile de instruire ale utilizatorului
Bâlici Marcel , Pruteanu Maria , Bîlici Nadejda
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnologiile de informaţie şi comunicare şi formarea competenţelor ontologice
Bâlici Marcel , Bîlici Nadejda , Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea formei de învăţare e-learning din perspectiva constructivistă
Pruteanu Maria , Bîlici Nadejda , Bâlici Marcel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

  Tehnici inovatorii în predarea limbii române la alolingvi
Bîlici Nadejda , Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnologii didactice utilizate pentru însuşirea limbajului medical românesc la studenţii alolingvi
Pruteanu Maria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15