IBN
Închide
Arsene Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 6

Cercetarea cauzelor apariţiei situaţiilor de conflict în colectivul pedagogic
Arsene Igor1 , Cordineanu Natalia2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea impactului gadget-urilor asupra sănătății umane
Cordineanu Natalia1 , Arsene Igor2
1 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea impactului telefonului mobil asupra posturii organismului uman
Cordineanu Natalia1 , Arsene Igor2
1 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 11 September, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția istorică și rolul bisericii, bibliotecii și sălilor de sport în penitenciarele din Republica Moldova
Arsene Igor1 , Cordineanu Natalia2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Chişinău
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II. 2023. Cahul. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 13 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacţiunea aspectului nutritiv cu cel motric în fitness-ul orientat pe scăderea în greutate
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role and importance of physical education as an educational discipline
Arsene Igor , Nastas Natalia , Lungu Ecaterina
State University of Physical Education and Sport
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Aerobica, mijloc de pregătire a femeilor însărcinate pentru naștere
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(16) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the organization and evaluation documents of the instructional-educational process in the discipline ”Professional ethics” and of the practice internships
Putin Natalia , Arsene Igor
State University of Physical Education and Sport
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea calităţilor motrice de bază la elevii claselor gimnaziale cu profil sportiv în cadrul lecţiei de educaţie fizică
Tanasevici Andrian , Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-68-456-9 (PDF)..
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea ca metodă eficientă a educației fizice școlare
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(16) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul Coranului (Cărții divinei revelații) care guvernează sănătatea, sufletul și longevitatea omului
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(16) / 2022 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 8 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Analysis Of Modern Methods Of Interval Hypoxic Training (Iht) As More Efficient Forms Of Restoration, Recovery, Recreation
Arsene Igor1 , Gheorghiu Aurelian2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts"Sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research"
Ediția 5. 2021. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experimental Study of the Footwear Influence on The Human's
Arsene Igor1 , Gheorghiu Aurelian2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts"Sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research"
Ediția 5. 2021. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mersul pe jos – cel mai eficient exercițiu pentru sănătatea fizică și psihică a organismului uman
Arsene Igor1 , Arnaut Ion2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Correcting the posture in 7-8 years old children with retention in psychiatric development within the physical education lessons with adequate content
Arsene Igor
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța mersului scandinav ca mijloc accesibil și eficient de menținere a stării de sănătate
Arsene Igor , Șvet Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infruențele stresului organizațional asupra sănătății mentale și fizice în activitatea profesională (didactică)
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-170. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind atractivitatea lecțiilor de educație fizică pentru elevii din ciclul gimnazial
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul cărților Sfintei Scripturi care guvernează sănătatea corpului, sufletului și longevitatea omului
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

Cercetarea posibilităţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii umane prin calculul bioritmilor
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa cronologică şi bioritmică în optimizarea performanţei sportive
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa lecţiei şi rolul profesorului de educaţie fizică în şcoală
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-107. Vizualizări-1216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia de educaţie fizică, activități extrașcolare, motivație pentru un stil de viaţă sănătos
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei, revigorarea complexului gata pentru muncă şi apărare (GMA)
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia profesor-elev şi efectele frustrante ale aprecierii şcolare ca fenomen al adaptării psihosociale (incuziunii)
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-157. Vizualizări-917
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătate pentru sport sau sport pentru sănătate
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sărituri cu coarda (skipping), mijloc eficient de dezvoltare a calităților motrice la elevii de 15 ani
Arsene Igor1 , Arnaut Ion2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Analysis of Modern Methods of Hipoxic Training on Intervals (AHI) in Sport, Recovery, Restoration, Recreation
Arsene Igor
State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts"Sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research"
Ediția 4. 2019. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 14 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Analysis of The Behavior of Children with Mental Restraint in The Development (RDP - 15 Years).
Arsene Igor1 , Gheorghiu Aurelian2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts"Sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research"
Ediția 4. 2019. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 14 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Analysis of The Behavior of Children with Mental Restraint in The Development (RDP - 15 Years).
Arsene Igor1 , Gheorghiu Aurelian2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati
Book of Abstracts"Sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research"
Ediția 4. 2019. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 14 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Studiului privind relaţia îndrumător (metodist) – student în cadrul practicii psihopedagogice
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 4. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-131-67-4.
Disponibil online 6 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Optimizarea procesului educaţiei fizice în şcoală în baza pregătirii diferenţiate a elevilor
Arsene Igor
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea programării matematice în sport
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicarea exerciţiilor fizice şi respectarea regimului alimentar corect ca formă de menţinere a stării de sănătate
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul practicării exerciţiilor fizice şi respectarea regimului alimentar corect ca formă de menţinere a stării de sănătate
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-112. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Optimization of the Process of Physical Education in School in Base of the Differentiated Training of the Pupils
Arsene Igor
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of practicing the physical exercises and the compliance with the correct diet as a form of maintaining health
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Educaţia incluzivă: probleme teoretice privind instruirea elevilor cu reţinere în dezvoltarea psihică
Ştefîrţa Adelina1 , Arsene Igor2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciencesThe mentalities of society in transformation
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația incluzivă: probleme teoretice privind instruirea elevilor cu reținere în dezvoltarea psihică
Ştefîrţa Adelina1 , Arsene Igor2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Educaţia fizică incluzivă – premise de integrare-dezvoltare a copiilor cu dizabilităţi uşoare (reţinere în dezvoltarea psihică)
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 11(3) / 2012 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul adaptiv al conţinuturilor tematice „Joc” din cadrul disciplinei „Educaţie fizică” în optimizarea procesului instructiv-educativ al elevilor de 15 ani din şcolile normale şi din cele pentru copii cu RDP
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 10(2) / 2012 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Posibilităţile de formare a motivaţiei instructive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 3(3) / 2009 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 42 of 42