IBN
Închide
Arsene Igor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Dezvoltarea calităţilor motrice de bază la elevii claselor gimnaziale cu profil sportiv în cadrul lecţiei de educaţie fizică
Tanasevici Andrian , Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-68-456-9 (PDF)..
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Correcting the posture in 7-8 years old children with retention in psychiatric development within the physical education lessons with adequate content
Arsene Igor
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța mersului scandinav ca mijloc accesibil și eficient de menținere a stării de sănătate
Arsene Igor , Svet Natalia
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infruențele stresului organizațional asupra sănătății mentale și fizice în activitatea profesională (didactică)
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-112. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind atractivitatea lecțiilor de educație fizică pentru elevii din ciclul gimnazial
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul cărților Sfintei Scripturi care guvernează sănătatea corpului, sufletului și longevitatea omului
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Cercetarea posibilităţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii umane prin calculul bioritmilor
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa cronologică şi bioritmică în optimizarea performanţei sportive
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa lecţiei şi rolul profesorului de educaţie fizică în şcoală
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia de educaţie fizică, activități extrașcolare, motivație pentru un stil de viaţă sănătos
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-525
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul populaţiei, revigorarea complexului gata pentru muncă şi apărare (GMA)
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia profesor-elev şi efectele frustrante ale aprecierii şcolare ca fenomen al adaptării psihosociale (incuziunii)
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-94. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătate pentru sport sau sport pentru sănătate
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sărituri cu coarda (skipping), mijloc eficient de dezvoltare a calităților motrice la elevii de 15 ani
Arsene Igor1 , Arnaut Ion2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Orhei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Optimizarea procesului educaţiei fizice în şcoală în baza pregătirii diferenţiate a elevilor
Arsene Igor
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea programării matematice în sport
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicarea exerciţiilor fizice şi respectarea regimului alimentar corect ca formă de menţinere a stării de sănătate
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul practicării exerciţiilor fizice şi respectarea regimului alimentar corect ca formă de menţinere a stării de sănătate
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-78. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Optimization of the Process of Physical Education in School in Base of the Differentiated Training of the Pupils
Arsene Igor
State University of Physical Education and Sport
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of practicing the physical exercises and the compliance with the correct diet as a form of maintaining health
Arsene Igor
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 27(1) / 2017 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25