IBN
Închide
Pleşca Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Do catastrophic costs impact treatment outcomes in people with rifampicin-resistant tuberculosis in the Republic of Moldova?
Pleşca Valeriu1 , Ciobanu Ana23 , Sereda Iulia3 , Dadu Andrei3
1 National Agency for Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 WHO Regional Office for Europe
Monaldi Archives for Chest Disease
Nr. 1(91) / 2021 / ISSN 1122-0643 / ISSNe 2532-5264
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații de interdependență între matematică și fizică în liceu – experiențe internaționale
Pleşca Valeriu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-324-0.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

„Randamentul” fizico-matematic în Republica Moldova
Pleşca Valeriu
Liceul Teoretic „George Călinescu”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Metodologia rezolvării inecuațiilor de gradul doi cu parametru cu un grad sporit de dificultate
Pleşca Valeriu12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „George Călinescu”, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Managementul infarctului miocardic în Republica Moldova
Grosu Aurel1 , Rudi Victor1 , David Lilia1 , Răducan Aurica1 , Barbu Oleg2 , Buzdugan Iuliana2 , Pleşca Valeriu2
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Centrul Naţional de Management în Sănătate
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Efecte ale reformei armate din Republica Moldova: esenţa, conţinutul, gestionarea
Pleşca Valeriu
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(40) / 2008 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind restructurarea şi modernizarea armatei naţionale a Republicii Moldova la etapa actuală
Moşneaga Valeriu1 , Pleşca Valeriu1 , Rusnac Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Afacerilor Externe
Moldoscopie
Nr. 1(40) / 2008 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Reforma militară în Republica Moldova prin prisma planul individual de acţiuni al parteneriatului „Republica Moldova – NATO”
Pleşca Valeriu
Ministerul Apărării al RM
Moldoscopie
Nr. 2(37) / 2007 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Serviciul militar ca o formă specifică a serviciului public
Pleşca Valeriu
Ministerul Apărării al RM
Administrarea Publică
Nr. 2-3(47) / 2005 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9