IBN
Închide
Şafranschi Valentin
Cuvinte-cheie (7): amilaze (1), pectinaze (1), metalocomplexe (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2014 - 2

Cobalt(III) dioximates with some guanidine derivatives
Bologa Olga1, Ciloci (Deseatnic) Alexandra2, Bouroş Pavlina3, Şafranschi Valentin1, Tiurina Janeta2, Coropceanu Eduard1, Labliuc Svetlana2, Bivol Cezara2, Dvornina Elena2, Rusu Maria1, Bulhak Ion1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthetic and crystal study of two binuclear compounds assembled on the base of [Co(DH)2(sam)N3] structural block
Bouroş Pavlina1, Coropceanu Eduard2, Codreanu Sergiu3, Bologa Olga2, Şafranschi Valentin2, Bulhak Ion2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Moldova Tiraspol State University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Clapco Steliana1, Coropceanu Eduard2, Rija Andrei2, Stratan-Binzari Maria1, Bologa Olga2, Bulhac Ion2, Şafranschi Valentin2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15
Чилочи Александра1, Тюрина Жанета1, Клапко Светлана1, Лаблюк Светлана1, Болога О. А.2, Шафранский В.2, Булхак И.И.2, Corobceanu Eduard2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

MSP 21 P Crystal structures of products of interaction [CoN3(DH)2L] with isonicotinamide and nicotinamide
Bouroş Pavlina1, Abramov Valentina2, Bologa Olga3, Şafranschi Valentin3, Bulhak Ion3, Coropceanu Eduard3
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 6-a. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние тиосемикарбазона пировиноградной кислоты на коррозию стали Ст. 3 в воде
Паршутин В.В.1, Шолтоян Н.1, Чернышева Н.В.1, Коваль А.В.1, Володина Галина1, Булхак И.И.2, Болога О. А.2, Шафранский В.2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы
Электронная обработка материалов
Nr. 6(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 22 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6