IBN
Închide
Bogdan Valeriu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Clinic experience in the treatment of fournier gangrene
Iliadi Alexandru1 , Hotineanu Adrian1 , Bendelic Valentin1 , Bogdan Valeriu2 , Focşa Alexandru1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Timofei Mosneaga Republican Clinical Hospital
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Devierile pH – ului gastric la pacienții cu malrotație duodenală asociată cu duodenostază
Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Bortă Eduard , Cazac Anatol , Ferdohleb Alexandru , Bogdan Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția managementului chirurgical al cancerul gastric în clinica chirurgie 2
Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Burgoci Serghei , Bogdan Valeriu , Bortă Eduard
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Abordarea diagnostic-terapeutică a peritonitelor postoperatorii
Hotineanu Vladimir1 , Iliadi Alexandru1 , Caragaţ Zinaida1 , Bogdan Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conduita medico-chirurgicală în abcesele hepatice
Hotineanu Vladimir , Iliadi Alexandru , Bogdan Valeriu , Cuşnir Olga , Trinca Gheorghe , Salaur Sergiu , Cazac Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul Național de Chirurgie
2016. Sinaia, România. .
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia chirurgicală în tratamentul abceselor hepatice
Hotineanu Vladimir , Iliadi Alexandru , Bogdan Valeriu , Cazac Anatol , Cuşnir Olga , Salaur Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategie contemporană în tratamentul sepsisului abdominal
Hotineanu Vladimir , Iliadi Alexandru , Bogdan Valeriu , Caragaţ Zinaida , Moraru Elena , Calaşan Svetlana , Moșina L. , Cazac Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul Național de Chirurgie
2016. Sinaia, România. .
Disponibil online 27 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Sindromul de disfuncţie multiplă de organe in sepsis chirurgical
Hotineanu Vladimir , Caragaţ Zinaida , Iliadi Alexandru , Bogdan Valeriu , Cazac Anatol
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(52) / 2014 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 7 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Aspecte de diagnostic şi tratament a tumorilor hepatice
Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Burgoci Serghei , Ivancov Grigore , Bogdan Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary Management of Hepatic Tumors
Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Burgoci Serghei , Ivancov Grigore , Bogdan Valeriu , Cotoneţ Alexei
Timofei Mosneaga Republican Clinical Hospital
Hepato-Gastroenterology
Nr. 60(126,S.) / 2013 / ISSN 0172-6390
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klatskin Tumors. Diagnostical Aspects and Radical Surgical Treatment
Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Burgoci Serghei , Ivancov Grigore , Bogdan Valeriu , Cotoneţ Alexei
Timofei Mosneaga Republican Clinical Hospital
Hepato-Gastroenterology
Nr. 60(126,S.) / 2013 / ISSN 0172-6390
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radical Surgical Treatment in Malignant Tumors of Pancreas
Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Ferdohleb Alexandru , Cazac Anatol , Cotoneţ Alexei , Bogdan Valeriu , Ivancov Grigore , Burgoci Serghei , Pripa Valeriu
Timofei Mosneaga Republican Clinical Hospital
Hepato-Gastroenterology
Nr. 60(126,S.) / 2013 / ISSN 0172-6390
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Dinamica indicilor clinico-imunologici in endotoxicoza peritonitelor postoperatorii
Hotineanu Vladimir , Iliadi Alexandru , Bogdan Valeriu , Balica Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(42) / 2010 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 20 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eradicarea chirurgicală a focarului de peritonită postoperatorie in funcţie de localizarea compartimentală abdominală
Hotineanu Vladimir , Bogdan Valeriu , Iliadi Alexandru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(42) / 2010 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 20 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

Boala Randu-Osler – afectare gastrică: Caz clinic
Hotineanu Vladimir , Hotineanu Adrian , Bogdan Valeriu , Cazacov Vladimir , Brinza Gabriela , Cazac Anatol , Ferdohleb Alina , Cotoneţ Alexei , Rudico Andrei , Pripa Valeriu , Bortă Eduard , Hurmuzache Artur , Deatişen Andrian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(31) / 2008 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New remedies for bees
Rudic Valeriu1 , Toderaş Ion2 , Gudumac Valentin3 , Derjanschi Valeriu2 , Bulimaga Valentina4 , Chiriac Tatiana1 , Roscov-Arcan Elena4 , Bogdan Valeriu , Ichim Maria
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile pancreatice, ampulare şi a papilei duodenale mari-particularităţile de diagnostic, atitudine terapeutică
Hotineanu Adrian , Cazac Anatol , Bogdan Valeriu , Cotoneţ Alexei , Pripa Valeriu , Cărăruş Ion , Hotineanu Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Aspecte etiologice şi principii de eradicare a sursei de peritonită postoperatorie (Revista literaturii)
Bogdan Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(22) / 2007 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Sepsisul în infecţiile supurativ-necrotice ale ţesuturilor moi
Hotineanu Vladimir , Balica Ion , Bogdan Valeriu , Iliadi Alexandru , Salaur Sergiu , Trinca Gheorghe , Rusu Ovidiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(17) / 2006 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sepsisul în peritonitele postoperatorii. Particularităţi clinico-evolutive
Hotineanu Vladimir , Balica Ion , Bogdan Valeriu , Iliadi Alexandru , Salaur Sergiu , Rusu Ovidiu , Trinca Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(19) / 2006 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21