IBN
Închide
Savin Gheorghe Alexei
Cuvinte-cheie (36): Grapevine (6), genetic resources (4), Breeding (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Diversifi carea și modernizarea sortimentului viticol în contextul provocărilor climatice
Savin Gheorghe
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary embryological research on seedless grapes
Pîntea Maria, Tofan Svetlana, Savin Gheorghe
Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Genotypic diversity of grapevine gene pool
Savin Gheorghe, Cornea Vladimir
Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul elaborării tehnologiei de producere a vinurilor din soiuri apirene
Savin Gheorghe, Arhip Vasile, Codrean(Sclifos) Aliona, Netreba Natalia, Postoroncă M.
Universitatea Tehnică a Moldovei
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Ameliorarea viţei de vie în Republica Moldova – realizări şi perspective
Savin Gheorghe, Cornea Vladimir
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotypic diversity of grapevine gene pool
Savin Gheorghe, Cornea Vladimir
Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Conservation of plant diversity
Ediția 4-a. 2015. Chișinău. ISBN 978-9975-3036-8-2.
Disponibil online 15 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea potențialului ameliorativ al resurselor genetice ale viţei de vie
Savin Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of ameliorative potential of grape-vine genetic resources
Savin Gheorghe
Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Fondul genetic al viţei de vie –precondiţie strategică a vitiviniculturii sustenabile
Savin Gheorghe
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Agrobiological and technological characteristics of some seedless grapevine genotypes from genofond of Republic of Moldova
Savin Gheorghe1, Găină Boris2, Cornea Vladimir1, Tofan Svetlana1, Starciuc Daniela1, Bîrsa Elena1, Matei Iraida1, Sacalî Natalia1
1 Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies,
2 Academy of Sciences of Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideratiuni asupra ameliorarii in perspectiva a sortimentului viticol in Republica Moldova
Savin Gheorghe
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Anatomia epidermei frunzei la unele soiuri de viţă de vie Vitis Vinifera L.
Codreanu Valentin1, Savin Gheorghe2, Cornea Vladimir2, Grigoraş Vladimir2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12