IBN
Închide
Caraiani Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2022 - 1

Similitudini și diferențe clinice și paraclinice dintre procesele infiltrative tuberculoase și nespecifice
Lesnic Evelina1 , Caraiani Olga2 , Malic Alina1 , Niguleanu Adriana1 , Kulciţchi Stela1 , Corlăteanu Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(93-S) / 2022 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Changes of the endogenous intoxication indices in patients with pulmonary tuberculosis under the influence of immunomodulators
Caraiani Olga , Ghinda Serghei , Danilov Lucian , Kiroska Valentina , Privalov Elena , Rotaru-Lungu Corina
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of BioR preparation action on functional activity and enzymatic system of limfocites
Ghinda Serghei1 , Gudumac Valentin2 , Caraiani Olga1 , Brumaru Albina1 , Privalov Elena1 , Procopişin Larisa1 , Iasckin Viktoria1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of immunomodulatory therapy on t-lymphocytes and some indicators of their metabolism
Cula Eugenia1 , Ghinda Serghei1 , Gudumac Valentin2 , Zincenco Natalia1 , Privalov Elena1 , Caraiani Olga1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Criteriile diagnosticului diferenţiat al infiltratelor pulmonare
Caraiani Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 4 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Aspecte medico-sociale a dizabilității la pacienții cu astm bronșic evoluție medie.
Moscovciuc Ana1 , Simionica Iurie1 , Scaleţchi Valentina1 , Luchian Mihai2 , Caraiani Olga1 , Colun Tatiana1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele clinice și radiologice ale formelor limitate de tuberculoză pulmonară infiltrativă și pneumonie trenantă
Caraiani Olga1 , Lesnic Evelina2 , Niguleanu Adriana2 , Niguleanu Radu2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(58) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile disfuncţiei endoteliale la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
Pisarenco Serghei1 , Martîniuc Constantin1 , Levadeanschi Olga2 , Simionica Iurie1 , Caraiani Olga1
1 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități de diferențiere a specificității infiltratelor pulmonare cu evoluție trenantă: studiu prospectiv, comparativ pe serie de cazuri
Caraiani Olga , Lesnic Evelina , Iavorschi Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(8) / 2016 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-873
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile de diferenţiere a factorilor de risc și a spectrului clinic în infiltratele pulmonare cu evoluţie trenantă
Caraiani Olga , Lesnic Evelina , Iavorschi Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea funcţională a aparatului respirator la pacienţii cu BPOC, heterozigoti după alela D a genei enzimei de conversie a angiotenzinei
Pisarenco Serghei , Scaleţchi Valentina , Martîniuc Constantin , Varzari Alexandru , Condraţchi Diana , Caraiani Olga
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полиморфизм гена ангиотензин- превращающего фермента и уровень артериального давления и у больных ХОБЛ
Мартынюк К. , Писаренко С. , Варзарь Александру , Караяни О.
Институт фтизиопневмологии «Кирилл Драганюк»
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 26, R. 2016. Москва. .
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 12

Cauzele evoluţiei severe a tuberculozei pulmonare în contextul strategiei DOTS
Caraiani Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-1382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii clinice şi paraclinice de diagnostic diferenţial al tuberculozei pulmonare cu pneumonia comunitară în contextul strategiei DOTS
Caraiani Olga , Lesnic Evelina , Niguleanu Radu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 23 November, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-1362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriile diagnosticului diferenţial al tuberculozei pulmonare cu pneumonia comunitară trenantă
Caraiani Olga , Lesnic Evelina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(59) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnostricul diferenţial al infiltratului pulmonar in situaţia epidemiologică actuală a tuberculozei
Caraiani Olga1 , Ghinda Serghei2 , Meşteşug Boris2 , Lesnic Evelina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Curierul Medical
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice şi morfopatologice ale infiltratelor pulmonare de diferită geneză
Caraiani Olga , Niguleanu Radu , Lesnic Evelina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-1358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pneumonia trenantă – aspecte clinice şi dificultăţi de diagnostic în condiţiile de spital cu profil somatic
Caraiani Olga1 , Ghinda Serghei2 , Meşteşug Boris2 , Lesnic Evelina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-2941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The insertion/deletion polymorphism in the ACE gene and chronic obstructive pulmonary disease in the population of Moldova
Pisarenco Serghei , Martynyuk Konstantin I. , Condraţchi Diana , Caraiani Olga , Varzari Alexander
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10, R. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele caracteristici socioeconomice, epidemiologice şi clinice ale bolnavilor de tuberculoză pulmonară migranți
Lesnic Evelina , Jucov Artiom , Ghinda Serghei , Caraiani Olga , Zlepca Loreta
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38