IBN
Închide
Sporîş Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 2

«Аллюзивный фон романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Спориш Наталья
Молдавский Государственный Университет
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Идеология трапезы в повести П. Зюскинда «Голубка»
Спориш Наталья
Молдавский Государственный Университет
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

«Синяя борода»: средневековый миф в пространстве постмодернизма
Спориш Наталья
Молдавский Государственный Университет
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-83-8.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дон Жуан в пространстве традиционного и нео- мифологизма
Спориш Наталья
Молдавский Государственный Университет
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

«Структура пространства в прозе М. Павича»
Sporîş Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» как феномен самоотрицания эпохи
Спориш Наталья
Молдавский Государственный Университет
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Трансформация жанра романа в пределах британского романтизма: к проблеме эволюции пространственно-временной структуры в эпосе
Спориш Наталья
Молдавский Государственный Университет
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Концепт топоса в романе Э. Бронте «Грозовой перевал
Спориш Наталья
Молдавский Государственный Университет
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8