IBN
Închide
Neamţu Carmen
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2011 - 1

Pseudochistul de pancreas - metode contemporane de diagnostic şi tratament
Fosa Elena, Hotineanu Vladimir, Hotineanu Adrian, Cazac Anatol, Neamţu Carmen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Gradul de influenţă a complicaţiilor postoperatorii de către alegerea unui algoritm diagnostic şi a unui management chirurgical corect în pseudochistul de pancreas
Neamţu Carmen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(16) / 2006 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Evaluarea calităţii vieţii şi a gradului de adaptare a pacienţilor operaţi pentru pancreatită cronică calculoasă
Hotineanu Vladimir1, Cazac Anatol1, Neamţu Carmen1, Coreţchi Victoria2, Marga Simion2, Pripa Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Central
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(2) / 2005 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3