IBN
Închide
Nastas Ion
Cuvinte-cheie (5): in vivo study (1), margarine (1), sunflower oil (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2011 - 1

Markeri ai comportamentului adictiv în etilism şi drogodependenţă
Nastas Ion, Nacu Anatolie, Revenco Mircea, Boronin Larisa
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Definitivarea cercului de subiecţi posibili a fi traşi la răspundere penală pentru savîrşirea infracţiunilor de corupţie
Nastas Ion, Ciobanu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(104) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia conceptului de persoană cu funcţie de răspundere în legislaţia penală naţională
Ciobanu Igor, Nastas Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(100) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recunoaşterea calităţii de persoană cu funcţie de răspundere pentru unii subiecţi speciali ai raporturilor de drept penal
Nastas Ion, Ciobanu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(102) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevarea statului persoanei cu funcţie de răspundere-element indispensabil al luptei cu coruptia
Nastas Ion, Ciobanu Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Influence of iodinated oil and margarine on the thyroid system of rats
Sturza Rodica1, Deseatnicov Olga1, Gudumac Valentin2, Nastas Ion2, Popovici Cristina
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(3) / 2008 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Trăsăturile definitorii ale obiectului coruperii pasive
Ciobanu Igor, Nastas Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7