IBN
Închide
Şeremet Igor
Cuvinte-cheie (97): conflict de legi (2), обработка медицинских отходов (1), система управления отходами (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Aspecte problematice în implementarea mecanismelor legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(88) / 2021 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Aplicarea principiului autonomiei de voință (lex voluntatis) la determinarea legii aplicabile contractelor civile
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(54) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile prevederi legale în materia dreptului international privat privind calificarea noțiunii de reședință obișnuită
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
Vol.2. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea extinsă a producătorului în contextul mecanismului de gestionare a deșeurilor, prevăzut în legislația Republicii Moldova
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte normative care influențează negativ implementarea eficientă a Legii nr. 209/2016 privind deșeurile
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte lacunare în sistemul de drept conflictual al Republicii Moldova privind determinarea legii aplicabile încheierii căsătoriei cu element de extraneitate
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(225-227) / 2019 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluționarea conflictelor de competență în materia raporturilor succesorale cu elemente de extraneitate în condițiile noilor prevederi legislative
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte conflictuale privind efectele căsătoriei cu element de extraneitate
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Unele probleme generale privind conflictele în raporturile juridice de drept internaţional privat prin prisma Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 privind conflictele de legislaţie referitoare la forma dispoziţiilor testamentare
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(26) / 2012 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-1250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Unele situaţii conflictuale de drept international privat privind persoanele cu vocative succesorală
Şeremet Igor, Cojocaru Violeta
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(113) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Expuneri doctrinare şi jurisprudenţiale pe marginea conflictelor de calificări cu privire la regimul matrimonial şi regimul succesoral
Şeremet Igor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4 / 2009 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norma conflictuală cu privire la regimul matrimonial
Şeremet Igor
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12