IBN
Închide
Ursu Marin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2016 - 1

Development of prudential supervision – strategic objective for National Bank of Moldova
Ursu Marin
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Independenţa băncilor centrale - premisă primară pentru asigurarea stabilităţii monetare şi financiare
Ursu Marin
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 20 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Rolul eurosistemului în asigurarea stabilităţii financiare pe plan mondial
Ursu Marin
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(37) / 2010 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3