IBN
Închide
Ciorbă Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2022 - 8

Îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor din ciclul liceal, la ora de educație fizică
Florea Mihaela , Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza acțiunilor de realizare a punctelor în jocul de rugby la nivel de seniori
Ciorbă Constantin1 , Tăbîrţă Vasile2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basketball elements in physical education lessons for primary school students
Ciorbă Constantin
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
ACROSS
Nr. 6(3) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componențe motivaţionale ale studenților din instituțiile de învățământ superior de educație fizică și sport
Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring the assessment of the swimming skills formation among swimmers-prize-winners at stages I-II-III of the Olympic Games (1896-2021)
Ganchar Ivan1 , Ganchar Аleksiy1 , Ciorbă Constantin2 , Medynskyi Serhii3 , Pylypko Olha4 , Bliznyuk Yuriy4 , Pylypko Alina4 , Lyashenko Andriy5
1 National University of “Odessa Maritime Academy”,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
3 Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University,
4 Kharkiv State Academy of Physical Culture,
5 H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 8(22) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring the formation of swimming skills among men and women in the world Universiade program (at stages I-II from 1959 to 2019)
Ganchar Аleksiy1 , Ganchar Ivan1 , Chernyavskyi Oleg1 , Ciorbă Constantin2 , Medynskyi Serhii3 , Pylypko Olha4 , Arkhypov Oleksandr5
1 National University of “Odessa Maritime Academy”,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
3 Bogdan Khmelnitsky Melitopol State Pedagogical University,
4 Kharkiv State Academy of Physical Culture,
5 National Pedagogical University named by M. P. Dragomanov
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 1(22) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolari la domiciliu prin mijloacele educației fizice
Ciorbă Constantin , Ciorbă Svetlana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические аспекты интегральной подготовки как компонент соревновательно-тренировочной деятельности регбистов
Tăbîrţă Vasile , Ciorbă Constantin
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-460-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Cuvânt-înainte
Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt-înainte
Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii doctorale în contextul reformei sistemului educațional în Republica Moldova
Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring the Assessment of the Swimming Skills Formation Among Swimmers in I-Ii-Iii Stages of the Olympic Games (1896-2016)
Ganchar Аleksiy1 , Ganchar Ivan1 , Ciorbă Constantin2 , Arkhipov Alexander3 , Medynskyi Serhii4 , Chernyavskyi Oleg1 , Cherkun Igor1
1 National University of “Odessa Maritime Academy”,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
3 National Pedagogical University named by M. P. Dragomanov,
4 Ivan Bobersky Lviv State University of Physical Culture, Lviv
Book of Abstracts"Sports, education, culture - interdisciplinary approaches in scientific research"
Ediția 5. 2021. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Dezvoltarea fizică a copiilor de 6-7 ani în instituțiile preșcolare
Buciu Daniela1 , Ciorbă Constantin2
1 Spitalul Clinic CF nr. 2, București,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exercițiile stretcing în dezvoltarea supleței la elevii din treapta primară
Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 3 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea funcțională a preșcolarilor de 6-7 ani prin aplicarea mijloacelor educației fizice
Buciu Daniela1 , Ciorbă Constantin2
1 Spitalul Clinic CF nr. 2, București,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-98-8.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Level of Involvement in the Motor Activities of Students in Higher Educational Institutions with a Pedagogical Profile
Ciorbă Constantin
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Gymnasium-Scientific Journal of Education, Sports and Health
Nr. 2(20) / 2019 / ISSN 1453-5645 / ISSNe 2344-5645
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile profilaxiei deficiențelor  coloanei vertebrale la preșcolarii de 6-7 ani
Ciorbă Constantin1 , Buciu Daniela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele căi de profilaxie a deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolari
Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Differentiated physical training within the framework of a yearly training cycle of young footballers specialized on the position of goalkeeper
Karp Ion1 , Sîrghi Serghei1 , Ciorbă Constantin2
1 State University of Physical Education and Sport,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 1(18) / 2018 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 8 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma curriculară la educația fizică în învățământul primar
Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31