IBN
Închide
Postolachi Alexei
Cuvinte-cheie (17): physical and functional training (1), maximum test (1), discrete values (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Estimation of functional and physical training of wrestlers with the use of intervalometry and loads of submximal and maximum intensity
Manolachi Victor, Manolachi Veaceslav, Mruţ Ivan, Postolachi Alexei
State University of Physical Education and Sport
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая и функциональная подготовленность борцов и ее оценка с применением интервалометрии и нагрузок субмаксимальной и максимальной мощности
Манолаки Виктор, Манолаки Вячеслав, Мруц Иван, Постолаки Алексей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Analiza evaluării sportivilor de lupte libere la campionatele naționale universitare și campionatele mondiale universitare din perioada 2010-2018
Postolachi Alexei, Grosu Vasile, Gîlcă Marcela
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3