IBN
Închide
Musteaţă Simion
Cuvinte-cheie (73): inbred lines (21), Hybrids (19), Maize (15)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 27. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 4
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 4

  Crearea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în baza donatorilor tardivi
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina , Spînu Alexei , Statnic Mihail
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Performanțele hibrizilor de porumb timpuriu realizați în diferite modele heterotice
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Statnic Mihail , Spînu Alexei , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The evaluation of early maize hybrids parental forms from alternative heterotic groups
Mustyatsa Simion , Borozan Pantelimon , Spînu Alexei , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The tolerance of early maize inbred lines to low soil temperatures in the seed’s germination phase
Mustyatsa Simion , Borozan Pantelimon , Statnic Mihail , Spînu Alexei , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Capacitatea de producție a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în condiții climaterice favorabile
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Spînu Valentina , Spînu Alexei , Statnic Mihail
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cercetări privind crearea liniilor consangvinizate şi a hibrizilor de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina , Spînu Alexei , Statnic Mihail
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2022 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 30 August, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criteriile de selectare a hibrizilor de porumb pentru cultivare la boabe în Republica Moldova
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina , Spînu Alexei , Statnic Mihail
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

  Evolution of elements in a maize breeding program
Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Germoplasma de porumb utilă la crearea liniilor consangvinizate timpurii
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Identificarea donatorilor de gene favorabile din hibrizii de porumb cu pedigreul necunoscut
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina , Spînu Alexei
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Related crosses as seed parents of early maize hybrids
Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion , Rusu Ghenadie
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studies and use of citoplasmic male sterility in early maize breeding
Mustyatsa Simion , Borozan Pantelimon , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изменения в исходном селекционном материале для создания раннеспелых линий кукурузы в Молдове
Мустяца Симион , Борозан Пантелимон , Спыну В. , Спыну А.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Оценка родительских форм раннеспелых гибридов кукурузы по полезным показателям в семеноводстве
Борозан Пантелимон , Мустяца Симион , Спыну В. , Спыну А.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Evaluarea formelor parentale ale hibrizilor de porumb timpuriu după caracteristicile cu impact în producerea semințelor
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluția germoplasmei în ameliorarea porumbului timpuriu
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Spânu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hibrid simplu de porumb profitabil pentru cultivare în zona de nord a Moldovei
Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion , Spânu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realizări şi perspective la programul de creare a hibrizilor de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Изменения в процессе создания и использования инбредных линий раннеспелой кукурузы
Мустяца Симион , Борозан Пантелимон , Спыну Валентина
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Crearea și utilizarea analogilor androsterili și restauratori de fertilitate a polenului la porumbul timpuriu
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultatele ameliorării porumbului timpuriu în Moldova
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spânu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studiu comparativ al indicatorilor precocității porumbului timpuriu pentru export în zonele nordice
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Spânu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

  Îmbunătăţirea producerii de seminţe la hibrizii simpli de porumb timpuriu
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Breeding of early maize in Moldova
Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Crearea hibrizilor simpli și simpli modificați de porumb timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Germoplasma și materialul inițial la crearea liniilor consangvinizate de porumb
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Improvement of useful germplasm in early maize breeding
Mustyatsa Simion
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Улучшение зародышевой плазмы раннеспелой кукурузы из гетерозисных групп Рейд Айодент и БССС-Б37
Мустяца Симион
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Valoarea ameliorativă a liniilor consangvinizate de porumb timpuriu cu germoplasmă reid iodent
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie , Spînu Valentina
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 4 July, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

  Inbred lines of early maize: germplasm, evaluation and classification
Mustyatsa Simion , Borozan Pantelimon , Rusu Ghenadie
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificarea hibrizilor simpli de porumb timpuriu realizaţi în modelul heterotic REID IODENT X BSSS-B37
Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Spânu Valentina , Ştirbu Valentin
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The modification of single cross hybrids of early maize
Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Mustyatsa Simion
Institute of Crop Science "Porumbeni"
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Ameliorarea pentru precocitate a grupei de germoplasmă Reid iodent la porumb
Musteaţă Simion
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rezultate şi perspective în ameliorarea porumbului timpuriu
Borozan Pantelimon , Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Создание, оценка, классификация и использование самоопыленных линий скороспелой кукурузы
Мустяца Симион , Борозан Пантелимон , Брума С. , Русу Г.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Institutul de fitotehnie „Porumbeni” la 40 ani de activitate ştiinţifică
2014. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-177-8.
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Studierea încrucişărilor înrudite ca forme materne ale hibrizilor de porumb timpuriu
Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Bruma Serghei
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea încrucişărilor înrudite ca forme materne ale hibrizilor de porumb timpuriu
Musteaţă Simion , Rusu Ghenadie , Borozan Pantelimon , Bruma Serghei
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Crearea şi utilizarea liniilor consangvinizate de porumb timpuriu în combinaţii hibride
Musteaţă Simion , Borozan Pantelimon , Bruma Serghei , Rusu Grigore
Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

  Жизнь посвящённая королеве полей кукурузе
Мустяца Симион
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Зародышевая плазма альтернативных гетерозисных групп БССС-Б37 и Айодент в селекции скороспелой кукурузы
Мустяца Симион , Борозан Пантелимон , Брума С. , Русу Г.
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Комбинационная способность раннеспелых линий кукурузы в различных генерациях инбридинга
Брума С. , Мустяца Симион
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Определение уровня гетерозиса и генетических различий у родственных скрещиваний раннеспелой кукурузы
Брума С. , Русу Г. , Мустяца Симион , Борозан Пантелимон
Институт растениеводства «Порумбень», Пашкань
Ameliorarea porumbului şi utilizarea androsterilităţii citoplasmatice în producerea de seminţe.Materialele conferinţei internaţionale consacrate membrului corespondent al AŞM Tihon Cealîc – 90 ani de la naştere
2011. Paşcani. ISBN 978- 9975-56-001-6.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 42 of 42