IBN
Închide
Grigor Ina
Cuvinte-cheie (64): economic education (2), cognitive (2), responsible economic citizenship (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Învăţarea personalizată în sistemul educaţional IB (bacalaureatul internaţional)
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile subiecților educaționali privind formele de realizare eficientă a educației economice în zilele de astăzi
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-323-3.
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Învățarea școlară eficientă: abordări conceptuale și metodologice
Franţuzan Ludmila, Grigor Ina, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație economică – o dimensiune a educației integrale
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia – factor-cheie al învăţării şcolare eficiente
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-78. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicile internaționale de realizare a educației economice
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva modelelor de invaare eficienta
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Abordarea ecosistemică a parteneriatelor educaționale
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consiliile elevilor între structuri formale şi şcoli de activism şi implicare autentică
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul comunicării manageriale asupra imaginii instituției de învățământ
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea voluntariatului în actele normative şi reglatorii din învăţământul general
Andrieş Vasile, Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul parteneriatelor educaţionale în crearea capitalului social
Grigor Ina, Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şcoala comunitară în perspectiva ecosistemică
Grigor Ina, Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Coeziunea socială: valoare-reper a parteneriatului educaţional
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte ale perceperii valorilor incluziunii şi cetăţeniei active de către cadrele didactice
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O abordare a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice privind educaţia pentru cetăţenie activă (aspecte de reflecţie)
Cazacu Tamara, Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Educaţia antreprenorială /economică între teorie şi practică
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(34) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte teoretice şi metodologice ale formării axiologice a elevilor în cadrul disciplinelor socioumane
Pogolşa Lilia1, Solovei Rodica1, Cara Angela1, Grigor Ina1, Odoleanu Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Axiologia educaţiei economice
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Formarea competenţelor antreprenoriale din perspectiva asigurării calităţii educaţiei
Grigor Ina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21