IBN
Închide
Malîga Oxana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 6
  • 3.1.4.Articole cat. C - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 19
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2020 - 1

Manifestările imagistice şi diagnosticul infecţiei SARS-CoV-2: articol de sinteză
Rotaru Natalia1 , Codreanu Ion1 , Cealan Andrei1 , Zagadailov Diana12 , Balabchina Anna13 , Cravcenco Dumitru41 , Sănduță Carolina15 , Scripnic Andrei16 , Purcel Vasile1 , Cobîleanu Lina1 , Tertîșnîi Ludmila1 , Malîga Oxana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală,
4 Centrul COVID-19, Chișinău,
5 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
6 EUROMED
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Corecția univentriculară a malformațiilor congenitale complexe
Repin Oleg , Maniuc Liviu , Cheptanaru Eduard , Corea V, , Guzgan Iurie , Malîga Oxana , Dogotari Vera , Cucu Ilona , Ciubotaru Anatol
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Armonizarea managementului educaţional în radiologie şi imagistica medicală în Republica Moldova cu standardele internaţionale
Rotaru Natalia , Malîga Oxana , Codreanu Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(13) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corecția univentriculară la pacienții cu malformații cardiace complexe cu flux pulmonar restrictiv și hipertensiune pulmonară
Repin Oleg1 , Maniuc Liviu1 , Corcea Vasile1 , Cheptanaru Eduard1 , Vărlan Eugen1 , Guzgan Iurie1 , Frunze Dumitru1 , Malîga Oxana2 , Cucu Ilona1 , Ciubotaru Anatol1
1 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica hipertensiunii arteriale pulmonare în perioada postoperatorie precoce la copii după închiderea chirurgicală a defectului septal ventricular (DSV) izolat
Malîga Oxana1 , Rotaru Natalia1 , Repin Oleg2 , Corcea Vasile2 , Maniuc Liviu2 , Guzgan Iurie2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica morbidităţii populaţiei Republicii Moldova prin malformaţii congenitale ale aparatului circulator (Studiu descriptiv retrospectiv)
Repin Oleg1 , Corcea Vasile1 , Buta Galina2 , Cobâleanu Zina1 , Malîga Oxana2 , Guzgan Iurie1
1 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Stenoza aortică supravalvulară congenitală: rezultatele tratamentului chirurgical
Repin Oleg1 , Maniuc Liviu1 , Corcea Vasile1 , Cheptanaru Eduard1 , Malîga Oxana2 , Guzgan Iurie1 , Ciubotaru Anatol1
1 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dinamica parametrilor hemodinamici la pacienţii operaţi cu defect septal atrial în dependenţă de vârstă
Corcea Vasile , Borş Pavel , Maniuc Liviu , Malîga Oxana , Sciuca Nichifor , Vărlan Eugen
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele postoperatorii la bolnavii maturi cu malformaţii cardiace congenitale şi şuntare intracardiacă
Corcea Vasile , Repin Oleg , Maniuc Liviu , Cheptanaru Eduard , Malîga Oxana , Sciuca Nichifor , Namesnic G.
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical în coarctația aortică și anomalii asociate
Repin Oleg , Maniuc Liviu , Corcea Vasile , Cheptanaru Eduard , Malîga Oxana
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Diagnosticul ecocardiografic al malformaţiilor cardiace congenitale (mcc). aspecte metodologice
Malîga Oxana12 , Rotaru Natalia1 , Repin Oleg2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 December, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultate precoce postoperatorii după îngustarea arterei pulmonare
Cheptanaru Eduard , Maniuc Liviu , Repin Oleg , Corcea Vasile , Cucu Ilona , Malîga Oxana , Frunze Dumitru , Moscalu Vitalie
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu ventricul unic funcţional
Repin Oleg , Maniuc Liviu , Corcea Vasile , Cheptanaru Eduard , Malîga Oxana , Vărlan Eugen , Cucu Ilona , Frunze Dumitru
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Врожденный надклапанный стеноз аорты: результаты хирургического лечения
Репин Олег  , Манюк Ливиу , Корча Василе  , Кептанару Эдуард , Стрымбопол Панфилий  , Фрунзе Думитру , Малыга Оксана 
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Aneurism congenital al septului interventricular: aspectele diagnosticului ecocardiografic
Malîga Oxana1 , Rotaru Nicolae1 , Zatuşevschi Ivan1 , Repin Oleg2 , Corcea Vasile2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 2(49) / 2012 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversificarea tehnicilor chirurgicale În tratamentul defectului septal atrial
Corcea Vasile , Maniuc Liviu , Repin Oleg , Guzgan Iurie , Malîga Oxana , Popovici Ion , Cheptanaru Eduard
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 2(49) / 2012 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia diagnosticului ecocardiografic al malformaţiilor cardiace congenitale
Malîga Oxana1 , Rotaru Natalia1 , Zatuşevschi Ivan1 , Repin Oleg2 , Donica Larisa3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
3 Spitalul Raional Râbnița
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(43) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хирургическое лечение сопутствующих сердечных аномалии у больных с коарктацией аорты
Репин Олег  , Манюк Ливиу , Корча Василе  , Кептанару Эдуард , Малыга Оксана 
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Arta Medica
Nr. 2(49) / 2012 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Algoritmii diagnosticului ecocardiografic al unor malformaţii cardiace congenitale (MCC)
Malîga Oxana , Rotaru Natalia , Repin Oleg , Zatuşevschi Ivan
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Închiderea amânată a sternului după corecţia radicală a unei malformaţii cardiace rare
Repin Oleg , Maniuc Liviu , Corcea Vasile , Palii Ina , Malîga Oxana , Vărlan Eugen , Soroceanu Irina , Strimbopol Panfilii , Cheptanaru Eduard
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35