IBN
Închide
Raţeeva Elena
Cuvinte-cheie (14): культурa (1), текст (1), болгарская словесность (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 1

Ценностно-смысловое содержание концепта Родина у студенческой молодежи Республики Молдова
Raţeeva Elena1, Ткачук Евгений2
1 Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia,
2 University Iaghelon Krakow
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7 (Notograf Prim)..
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Проблемы и предпосылки формирования этнокультурной и гражданской идентичности у подрастающего поколения болгар Республики Молдова в рамках образовательного процесса
Raţeeva Elena
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Особенности самоидентификации болгар Молдовы и контурыих этнокультурной системы координат
Raţeeva Elena
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
От этноцентризма к диалогу культур: Эволюция дискурса изучения родной словесности бессарабскими болгарами как проблема сохранения и развития этноязыковой идентичности
Raţeeva Elena
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 3 / 2008 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Literatura bulgară ca modalitate de educaţie interculturală
Raţeeva Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(30) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5