IBN
Închide
Iliev Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Întreruperea repausului vegetativ al tuberculilor proaspăt recoltaţi prin intermediul regulatorilor de creștere
Ilieva Irina , Iliev Petru , Matragun Pavel , Meşina Sergiu
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Eficacitatea utiliării preparatului Mavrik 2 F în tehnologia de cultivare a cartofului
Iliev Petru , Chisnicean Vasile , Vasilachi Iuliana , Ilieva Irina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(78) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Molia cartofului Phtorimaea operculella - un dăunător nou foarte periculos
Ilieva Irina , Iliev Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(69) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea tomatelor în funcție de combinația altoi-portaltoi
Guțu Margareta1 , Iliev Petru2 , Roşca Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea productivității şi calităţii cartofului prin aplicarea metodelor de combatere a degenerării tuberculilor
Ilieva Irina1 , Iliev Petru1 , Gumaniuc Alexei2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul Nistrean de Cercetări Ştiinţifice în domeniul Agriculturii din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимальные и водосберегающие приемы выращивания раннего картофеля в Молдове
Гуманюк Алексей1 , Ильева Ирина2 , Ильев Петр2
1 Приднестровский НИИ сельского хозяйства,
2 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(70) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения препарата CHALLENGE 600 SC в технологии возделывания лука и моркови
Ильев Петр , Кисничян В. , Василаки Ю. , Ильева Ирина
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(71-72) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения удобрений на сое
Гуманюк Алексей , Бабаян Б. , Ильев Петр
Приднестровский НИИ сельского хозяйства
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Degenerarea - factor determinant în reducerea producţiei de cartof şi diminuarea calităţii tuberculilor
Iliev Petru1 , Ilieva Irina1 , Meleca Anatolie2 , Matragun Pavel1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(65-66) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 19 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea normei de plantare - factor important al sporirii productivităţii şi calităţii cartofului
Iliev Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(61) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa aplicării îngrăşămintelor foliare la producerea cartofului de consum
Iliev Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea şi combaterea afidelor- vectori de răspândire a viruşilor în câmpurile cartofului penru sămânţă
Iliev Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность применения препарата Movento SC 100 в технологии возделывания томатов и огурцов
Ильев Петр , Кисничян В. , Василаки Ю. , Ильева Ирина
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(65-66) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 19 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cultura cartofului în Republica Moldova
Neagu Elena1 , Iliev Petru2
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea sistemului de protecţie a culturii tomatelor cultivate prin răsad
Vasilachi Iuliana , Iliev Petru , Chisnicean Vasile , Jeleascov Hristofor , Jeleascov Liudmila
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(55) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbările climatice şi impactul lor asupra producerii cartofului în Republica Moldova
Iliev Petru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование почвообитающих штаммов бактерий при выращивании лука на перо
Леманова Н. , Ильев Петр
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Ameliorarea plantelor legumicole şi producerea seminţelor de categorii superioare
Iliev Petru , Iliev Irina , Matragun Pavel
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(52) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura extratimpurie a cartofului
Iliev Petru , Iliev Irina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(50) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa erbicidului Dual Gold 960 ЕС în combaterea buruienilor la culturile legumicole
Chisnicean Vasile , Jeleascov Hristofor , Iliev Petru , Vasilachi Iuliana , Jeleascov Liudmila , Axenti Vasile
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(52) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23