IBN
Închide

117Publicaţii

769Descărcări

57189Vizualizări

Pîrţu Lucia25Revenco Ninel22Rodoman Iulia18Eşanu Valeriu18Rudi Marcu17Eşanu Veronica16Şciuca Svetlana12Sacară Victoria12Vudu Lorina11Selevestru Rodica8Gavriliuc Natalia8Dorif Alexandr5Cobeţ Valeriu4Hadjiu Svetlana4Stamati Adela4Gladun Sergiu4Ciuhrii Olga4Palega Daniela4Repin Oleg3Vataman Eleonora3Cîrstea (Buga) Olga3Gudumac Eva3Chiriac Adrian3Cepraga Victoria3Mîndru Elena3Tighineanu Ion2Duca Maria2Ciubotaru Anatol2Caraman Anatolie2Ciuntu Angela2Holban Ala2Opalco Igor2Andrieş Lucia2Stratulat Petru2Schiţco Olga2Steclari Tatiana2Chişlaru Leonid2Mihu Ion2Turcu Oxana2Raba Tatiana2Golovin Boris2Galea-Abdușa Daniela2Oglinda Ana2Buzdugan Tatiana2Stasii Ecaterina2Nicu Olesea2Iarmoliuc Olga2Balaneţchi Ludmila2Crivceanschi Eugenia2Anisei Angela2Bujor Dina2Macstutis Artur2Gudumac Valentin1Lupu Victoria1Găină Boris1Barba Doina1Guragata Ana1Oglindă Ala1Popovici Ion1Revenco Valeriu1Soroceanu Irina1Ţurcanu Adela1Pîrţu Igor1Cheptanaru Eduard1Uşurelu Natalia1Luchianciuc Diana1Maniuc Liviu1Strimbopol Panfilii1Cucu Ilona1Guţu Natalia1Malîga Oxana1Marandiuc Svetlana1Bernaz Iulia1Buruian Gabriela1Cucovici Aliona1Paun Grigore1Belîi Olga1Corcea Vasile1Călcîi Cornelia1Ţurcanu Tamara1Midoni Ina1Bocearova Ludmila1Gobjilă Tatiana1Ambros Igor1Slobozeanu-Russu Ala1Vărlan Eugen1Tiron Ludmila1Porţu Lucia1Dragan Tatiana1Midoni Tatiana1Miţco Olesea1Cambur Svetlana1Bursacovschi Daniela1Rotari Ion1Munteanu Diana1Glavan Ruxanda1Rotaru-Cojocari Diana1Zosean Galina1Gruzinschi Andriana1Zahariuc Tatiana1Timotin Alina1Madonici Veaceslav1Morar Victoria1Liuba Petru1Leahu Alina1Guscova Alexandra1Mocanu Veronica1Balanuța Ana-Mihaela1Tontici Ecaterina1Munteanu Ana1Conica Corina1Cebotari Corina1Secu Doina1Rodoman Vladislava1Istratiuc Irina1Gorbatenco Daniela1
Palii Ina
Cuvinte-cheie (243): children (21), copii (14), дети (10)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 69. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 25
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 25
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 13
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 11
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 16

2023 - 16

Asocierea dintre anumiți markeri inflamatori și HBA1C la copii cu diabet de Tip 1
Eşanu Valeriu12 , Vudu Lorina1 , Cobeţ Valeriu1 , Revenco Ninel12 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-290-2.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Association between some inflammatory markers and hba1c in children with type 1 diabetes
Eşanu Valeriu12 , Vudu Lorina1 , Kobets Valery1 , Revenco Ninel12 , Palii Ina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-290-2.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bridging bronchus în asociere cu sling de arteră pulmonară – cauză rară de wheezing recurent
Mîndru Elena1 , Selevestru Rodica21 , Palii Ina21 , Macstutis Artur21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 17 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of new QF-PCR based digeorge type I syndrome diagnostics method with high prognostic value
Dorif Alexandr , Sakara Viktoria K. , Palii Ina , Rodoman Iulia , Opalco Igor , Gladun Sergiu
Institute of Mother and Child
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dislipidemia la copil: un caz incidental sau un anumit tip de hipercolesterolemie familială?
Eşanu Veronica12 , Pîrţu Lucia21 , Rodoman Iulia12 , Eşanu Valeriu21 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Ziua bolilor rare 2023
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-297-1.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța identificării, diagnosticul și tratamentul hipercolesterolemiei familiale heterozigote în rândul populației pediatrice
Eşanu Veronica12 , Eşanu Valeriu21 , Pîrţu Lucia12 , Palii Ina21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-290-2.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19): protocol clinic național (ediția VIII) PCN-371
Holban Tiberiu , Plăcintă Gheorghe , Bîrca Ludmila , Cojocaru Stela , Paraschiv Angela , Curocichin Ghenadie , Rusu Galina, Cornilov Stela , Ştirbu Tatiana, Salaru Virginia , Gîţu Lora , Friptu Valentin , Hodorogea Stelian , Marian-Pavlenco Angela, Iarovoi Liviu , Chihai Jana , Crivceanscaia Larisa, Rotaru Dorina, Rusu Liuba, Palii Ina , Halacu Ala, Burduniuc (Popa) Olga , Druc Alina , Diaconu Nadejda
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
4 IMSP Institutul de Cardiologie,
Chișinău, 2023 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/01/PCN-371-Infecția-cu-coronavirus-de-tip-nou-COVID-19-editia-VIII-aprobat-prin-o
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malformațiile combinate bronho-vasculare la copii
Şciuca Svetlana12 , Palii Ina12 , Mîndru Elena12 , Selevestru Rodica12 , Macstutis Artur2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pneumologia copilului
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-328-9 .
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii circulanţi ai stresului oxidativ şi sistemului antioxidant în diabetul zaharat de tip 1 la copii
Eşanu Valeriu12 , Vudu Lorina1 , Gudumac Valentin1 , Cobeţ Valeriu1 , Revenco Ninel12 , Palii Ina21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Ziua bolilor rare 2023
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-297-1.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenția bolilor cardiovasculare: protocol clinic national (ediția I) PCN-423
Grosu Aurel , David Lilia, Rudi Victor, Marina Angela, Curocichin Ghenadie , Chiosa Diana , Palii Ina
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2023 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/03/PCN-423-Prevenția-bolilor-cardiovasculare.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările diagnostice și terapeutice în sindromul di George cu complicații cardiovasculare
Rodoman Iulia12 , Pîrţu Lucia21 , Repin Oleg3 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana12 , Palii Ina12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023. Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova. ISBN 978-9975-175-74-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulmonary damage in the evolution stages of covid-19 infection
Conica Corina1 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul evoluției complicate a pneumoniei la copiii cu malformații congenitale de cord – prezentare de caz clinic
Gorbatenco Daniela1 , Cîrstea (Buga) Olga1 , Palii Ina12 , Pîrţu Lucia12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-58-293-3.
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul părinților în dezvoltarea obezității la copiii de vârstă școlară: un studiu în Republica Moldova
Rodoman Iulia12 , Rodoman Vladislava , Palii Ina12 , Timotin Alina2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-290-2.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stenozarea traheei asociată cu malformații cardiovasculare la sugar cu pneumonie complicată
Mîndru Elena12 , Selevestru Rodica21 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana12 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-290-2.
Disponibil online 5 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The monograph “Newborn survival: progress and priorities for action” The author: Ala Curteanu
Palii Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 11

Atrofia musculară spinală: protocol clinic national (ediția I) PCN-402
Hadjiu Svetlana , Sacară Victoria , Revenco Ninel , Palii Ina , Călcîi Cornelia , Sprincean Mariana , Coliban Iulia , Cuzneț Ludmila
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2022
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cardiovascular syndromes with primary immunodeficiency
Rodoman Iulia12 , Pîrţu Lucia21 , Sacară Victoria2 , Şciuca Svetlana21 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Imunopedia
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-82-300-5.
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre hemoglobina glicată și profilul lipidic seric în diabetul zaharat de tip 1
Eşanu Valeriu12 , Eşanu Veronica2 , Pîrţu Lucia12 , Rodoman Iulia12 , Vudu Lorina1 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlation between echocardiographic parameters of left ventricle and glycosylated hemoglobin in children with type 1 Diabetes Mellitus
Eşanu Valeriu12 , Palii Ina12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
One Health and Risk Management
Nr. 3(1) / 2022 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosis and surveillance of aortic dilation at children with congenital aorthopaties
Gavriliuc Natalia , Palii Ina , Paun Grigore , Caraman Anatolie
Institute of Mother and Child
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discussions on the national clinical protocol – duchenne muscular dystrophy
Hadjiu Svetlana12 , Sakara Viktoria K.2 , Palii Ina21 , Şciuca Svetlana12 , Secu Doina2 , Rodoman Iulia21 , Revenco Ninel21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-58-279-7.
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distrofia musculară Duchenne: protocol clinic național (ediția I) PCN-403
Sacară Victoria , Hadjiu Svetlana , Revenco Ninel , Palii Ina , Şciuca Svetlana , Secu Doina, Rodoman Iulia
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2022/06/PCN-403-Distrofia-musculara-Duchenne.pdf
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19): protocol clinic naţional (ediția VII) PCN-371
Holban Tiberiu , Plăcintă Gheorghe , Bîrca Ludmila , Cojocaru Stela , Paraschiv Angela , Curocichin Ghenadie , Rusu Galina, Cornilov Stela , Ştirbu Tatiana, Salaru Virginia , Gîţu Lora , Friptu Valentin , Hodorogea Stelian , Marian-Pavlenco Angela, Iarovoi Liviu , Chihai Jana , Crivceanscaia Larisa, Rotaru Dorina, Rusu Liuba, Palii Ina , Halacu Ala, Diaconu Nadejda
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
3 Spitalul Clinic Municipal nr. 1,
4 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
5 IMSP Institutul de Cardiologie,
Chișinău, 2022 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2022/02/PCN-371-Infecția-cu-coronavirus-de-tip-nou-COVID-19-editia-VII-aprobat-prin
Disponibil online 1 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ischemic spinal cord stroke in children
Istratiuc Irina , Călcîi Cornelia , Pîrţu Lucia , Palii Ina , Hadjiu Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 6 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări cardiovasculare în afecțiuni cronice bronhopulmonare la copii.
Şciuca Svetlana12 , Cepraga Victoria21 , Balaneţchi Ludmila2 , Rotaru-Cojocari Diana21 , Selevestru Rodica12 , Palii Ina21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(72) / 2022 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O personalitate de referință în științele medicale. Academicianul Mihail POPOVICI la 80 de ani
Tighineanu Ion1 , Gudumac Eva2 , Chişlaru Leonid2 , Palii Ina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Cardiomyopathy secondary to Duchenne muscular dystrophy in children
Rodoman Iulia12 , Palii Ina21 , Sakara Viktoria K.1 , Gladun Sergiu12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlation between echocardiographic parameters of left ventricular and glycosylated hemoglobin in children with type 1 diabetes mellitus
Eşanu Valeriu , Palii Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of ecocardiographical indicators in pulmonary hypertension in children with bronchiectasis
Cepraga Victoria1 , Palega Daniela1 , Munteanu Ana1 , Lupu Victoria12 , Selevestru Rodica1 , Palii Ina12 , Şciuca Svetlana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exponent emblematic al științei și practicii medicale. Academicianul Eva GUDUMAC la 80 de ani
Tighineanu Ion1 , Găină Boris1 , Palii Ina2 , Chişlaru Leonid2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First manifestation and evolution of early left ventricular dysfunction in children with Duchenne muscular dystrophy
Rodoman Iulia12 , Dorif Alexandr3 , Palii Ina12 , Sakara Viktoria K.3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Cardiology,
3 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 5(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipertensiunea pulmonară secundară la copiii cu fibroză chistică
Balaneţchi Ludmila12 , Selevestru Rodica13 , Palii Ina13 , Gudumac Eva1 , Şciuca Svetlana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic de Urgență pentru copii, Cluj Napoca,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(91) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the glycated hemoglobin on the left ventricular mass index in children with type 1 diabetes mellitus
Eşanu Valeriu , Palii Ina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
miRNA profile in cardiomyopathies with dystrophine deficiency
Rodoman Iulia12 , Palii Ina12 , Dorif Alexandr1 , Sakara Viktoria K.1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mixed chronical pulmonary infections in child with cystic fibrosis
Palega Daniela , Palii Ina , Cepraga Victoria , Tontici Ecaterina , Cebotari Corina , Leahu Alina , Şciuca Svetlana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pulmonary Hypertension in Children-New Insights of Diagnosis and Management
Palii Ina12 , Rodoman Iulia12 , Palega Daniela2 , Pîrţu Lucia12 , Şciuca Svetlana12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista Romana de Cardiologie
Vol. 31, / 2021 / ISSN 1220-658X
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subclinical left ventricular dysfunction in children with duchenne muscular Dystrophy
Rodoman Iulia1 , Pîrţu Lucia12 , Dorif Alexandr2 , Sakara Viktoria K.2 , Palii Ina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahicardii supraventriculare: protocol clinic naţional PCN-395
Grosu Aurel , David Lilia, Palii Ina , Revenco Ninel , Romanciuc Lilia, Stamati Adela, Pîrţu Lucia, Lupu Diana, Esanu Andrei, Rodoman Iulia
1 IMSP Institutul de Cardiologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2021 / URL https://msmps.gov.md/wp-content/uploads/2021/12/PCN-395-Tahicardii-supraventriculare.pdf
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velo-cardio-facial syndrome diagnostics in moldova by comparative expression qPCR
Dorif Alexandr , Sakara Viktoria K. , Palii Ina , Rodoman Iulia , Opalco Igor , Gladun Sergiu
Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 20

Afectarea cardiacă in diabetul zaharat
Eşanu Valeriu12 , Palii Ina12 , Revenco Ninel1 , Vudu Lorina1 , Cobeţ Valeriu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aortopatii congenitale la copiii cu sindroame genetice
Palega Daniela , Palii Ina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cardiac and renal impairment in occult viral hepatitis b, seropositive form. diagnostic confusion. Case presentation and literature review
Palii Ina12 , Gudumac Eva12 , Revenco Ninel12 , Raba Tatiana1 , Ciuntu Angela12 , Pîrţu Lucia12 , Rodoman Iulia12 , Chiriac Adrian2 , Cucu Ilona3 , Bujor Dina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelații statistice ale scorului pediatric al sindromului metabolic
Eşanu Veronica , Palii Ina , Revenco Ninel , Vudu Lorina , Eşanu Valeriu , Ciuhrii Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depășirea diametrului: când să cercetăm aorta la copiii cu aortopatii congenitale
Gavriliuc Natalia , Palii Ina , Revenco Ninel , Eşanu Valeriu , Ciuhrii Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disfuncția ventriculară stânga la băieții cu distrofie musculară duchenne
Rodoman Iulia1 , Palii Ina12 , Sacară Victoria2 , Pîrţu Lucia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exceeding the diameter: when to examine the aorta in children with congenital aortopathies?
Gavriliuc Natalia , Palii Ina , Revenco Ninel , Eşanu Valeriu , Pîrţu Lucia , Ciuhrii Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipertensiunea arterială renoparenchimatoasă la un copil cu hepatită virală B ocultă reactivată
Bujor Dina1 , Palii Ina1 , Pîrţu Lucia1 , Ciuntu Angela1 , Raba Tatiana12 , Crivceanschi Eugenia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipertensiunea pulmonară la copii – actualități în diagnostic și management.
Palii Ina12 , Balanuța Ana-Mihaela21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-49. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul metodelor de reabilitare la copiii cu diabet zaharat de tipul 1 – reactualizare
Eşanu Valeriu1 , Palii Ina1 , Golovin Boris1 , Chiriac Adrian2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 117