IBN
Închide
Savca Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 9
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2021 - 3

Cadastru 2034: o viziune de viitor a dezvoltării sistemului cadastral
Savca Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea funcționarilor publici în aplicarea instrumentului inovativ Foresight pentru modelarea viitorului sectorului public
Savca Tatiana , Şpac Denis
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea datelor spațiale cu aplicația QGIS de la diferite entități
Savca Tatiana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Asigurarea calităţii în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională prin aplicarea strategiilor didactice moderne
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea egalităţii de gen prin politicile publice ale administraţiei publice locale în Republica Moldova
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Sporirea competențelor angajaților din administrația publică în domeniul utilizării dronelor în spațiul european
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Consolidarea procesului de planificare a politicilor publice în Republica Moldova prin prisma reformei administrației publice
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici de dezvoltare locală durabilă în republica moldova: probleme și oportunități
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe de inovare în sectorul public orientate spre eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea dronelor în scopuri științifice pentru asigurarea dezvoltării durabile
Savca Tatiana , Şpac Denis
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dinamica procesului de planificare în administrația publică locală
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(94) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 June, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-1144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Probleme actuale în politicile de dezvoltare rurală în Republica Moldova
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul stabilirii agendei instituţionale pentru politicile publice locale în comunităţile din Republica Moldova
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Corelarea politicilor de descentralizare şi de dezvoltare regională: obiectiv pentru planificarea strategică integrată.
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea ex ante a strategiilor şi programelor de dezvoltare locală – instrument de sporire a calităţii documentelor de politici
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularea politicilor publice pentru dezvoltarea regională prin prisma abordării integrate
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Competenţa administrativă şi calitatea politicilor publice locale: viziune asupra instruirii aleşilor locali
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(75) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Clarificări conceptuale ale politicilor publice
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(71) / 2011 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea abilităţilor de prezentare a documentelor de politici publice în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea performanţelor politicilor publice
Savca Tatiana
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25