IBN
Închide
Vicol Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 1

Schița de proiect privind restaurarea și reabilitarea imobilului fostei adunări a zemstvei guberniale din Basarabia
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-163-45-3.
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Contribuția Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală la valorificarea și promovarea portului popular din Republica Moldova
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3502-0-4.
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documentele dicasteriei duhovnicești din Chișinău (1812-1832) – o sursă de cercetare a conduitei morale a clerului basarabean
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII. 2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3268-3-4.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neamul Celan – o dinastie duhovnicească din sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ion Potoroacă – un discipol al lui Iustin Frățiman
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția 2, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Din viata morala a clerului bisericii „SF. Nicolae” din satul Cuhurestii de Jos
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Ediția 1, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape ale formării ierbarului Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
Cojuhari Tamara , Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele formării ierbarului Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
Cojuhari Tamara , Vicol Petru
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genealogia familiei Frățiman din Cuhurești
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Ediția 1, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) – un concept de dezvoltare a complexului arhitectural al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revista Buletinul Eparhiei Chișinăului – o sursă de cercetare a moralității clerului din Basarabia
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Valori tradiționale românești evocate la Chișinău și Oradea
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 27(40) / 2017 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 3 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

File din istoria satului Cuhureștii de Jos: Al Doilea Război Mondial și deportările
Vicol Petru
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 25(38) / 2016 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13