IBN
Închide
Grosu Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2016 - 1

Chemical composition and nutritive value of the feed used in feeding of cows in the Republic of Moldova
Caisîn Larisa , Vrancean Vasile , Bivol Ludmila , Grosu Natalia , Vasileva Nina
State Agrarian University of Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Digestibilitatea subtanţelor nutritive din nutreţul combinat destinat tineretului suin sub influenţa simbioticelor
Grosu Natalia , Caisîn Larisa , Vrancean Vasile
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние пробиотика «Биомин-Имбо» на показатели мясной продуктивности свиней
Кайсын Лариса , Vrancian Vasile , Grosu Natalia
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Influenţa preparatului Vitacorm Bio Plus asupra digestibilităţii subtanţelor nutritive din nutreţul combinat destinat tineretului Suin
Caisîn Larisa , Vrancean Vasile , Grosu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa pro-prebioticelor asupra digestibilităţii substanţelor nutritive de către tineretul suin de prăsilă
Grosu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influienţa pro-prebioticelor asupra schimbului de substanţe la tineretul suin de prăsilă
Grosu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Cu privire la varietatea sofismelor în discursul argumentativ
Grosu Natalia
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and development of broiler chickens under the use of the adsorbents “Primix-Alfasorb” and the probiotics “Primix-Bionorm-K” in mixed fodders
Caisîn Larisa1 , Kovalenko Alexei2 , Bivol Ludmila1 , Grosu Natalia1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 LTD, Scientific and Production Association "Ariadna". Odessa
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and development of broiler chickens under the use of the adsorbents “Primix-Alfasorb” and the probiotics “Primix-Bionorm-K” in mixed fodders
Caisîn Larisa1 , Kovalenko Alexei2 , Bivol Ludmila1 , Grosu Natalia1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 LTD, Scientific and Production Association "Ariadna". Odessa
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Facilitating students’ understanding of interpretation values
Grosu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Nr. 7 / 2011 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 5 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului Biomin Imbo asupra digestibilităţii substanţelor nutritive de către scrofiţele de prăsilă
Caisîn Larisa , Vrancean Vasile , Grosu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interculturality in English Language Classroom
Grosu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 1. 2011. Комрат. ISBN 978-9975-4050-9-6.
Disponibil online 23 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interculturality in the process of teaching english as a foreign language
Grosu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Conferinţa ştiinţifică de totalizare a activităţii de cercetare a cadrelor didactice
Volumul I. 2011. Cahul. ISBN 978-9975-914-56-7.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-1392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Compoziţia chimică şi valorea nutritivă a unor nutreturi suculente din centrul Moldovei
Caisîn Larisa12 , Vrancean Vasile2 , Grosu Natalia2 , Cara Alexei2
1 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14