IBN
Închide
Prepeliţa Corneliu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2023 - 1

Detection of mutations and fusions in lung adenocarcinoma using Ion Torrent sequencing technology
Stratan Valentina , Ţuţuianu Valeri , Sîtnic Victor , Prepeliţa Corneliu , Popa Cristina , Bîlba Valeriu , Brenişter Sergiu
Institute of Oncology
One Health and Risk Management
Nr. 4(1) / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Serviciul hematologic – istoric, prezent și perspective
Musteaţă Vasile , Corcimaru Ion , Robu Maria , Catrinici Larisa , Sofroni Dumitru , Bulat Iurie , Prepeliţa Corneliu , Ciobanu Veronica , Cernat Victor , Musteaţă Larisa , Pînzari Stela , Golub Aliona , Munteanu Victor , Vinogradov Igor
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-41. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte clinico-genealogice a cancerului pulmonar. 
Şutkin Vladimir1 , Stratan Valentina1 , Imianitov Evghenii2 , Brenişter Sergiu1 , Martalog Valentin1 , Bîlba Valeriu1 , Eftodii Victor1 , Prepeliţa Corneliu1 , Doruc Sergiu1 , Gojan-Prisacari Tamara1
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Institutul de Oncologie „N.Petrov“ din Sankt-Petersburg
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspecte de diagnostic a cancerului bronhopulmonar în Republica Moldova
Eftodii Victor , Prepeliţa Corneliu , Şutkin Vladimir , Salamatov Serghei , Martalog Valentin , Brenişter Sergiu , Bîlba Valeriu , Doruc Sergiu , Gojan-Prisacari Tamara
IMSP Institutul Oncologic
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 9 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de epidemiologie clinică ale cancerului bronhopulmonar în Republica Moldova
Bîlba Valeriu1 , Mereuţă Ion12 , Cernat Victor1 , Brenişter Sergiu1 , Stratan Valentina1 , Şutkin Vladimir1 , Eftodii Victor1 , Martalog Valentin2 , Prepeliţa Corneliu1 , Salomatov Serghei1 , Doruc Sergiu1 , Gojan-Prisacari Tamara1 , Guritanu Dumitru1
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 8 December, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не эндоскопические биопсионные техники в диагностике поражений легочной ткани и средостения
Doruc Serghei , Prepeliţa Corneliu , Salomatov Serghei , Былба В. , Шуткин В. , Бреништер С. , Кеменчеджи Инга , Caraman Irina , Привалова О. , Бецишор И. , Жовмир Д. , Harea Marina
ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 9 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Evoluţia depistării cancerului bronhopulmonar în Republica Moldova
Eftodii Victor , Prepeliţa Corneliu , Şutkin Vladimir , Salamatov Serghei , Martalog Valentin , Brenişter Sergiu , Bîlba Valeriu , Doruc Sergiu , Gojan-Prisacari Tamara
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale diagnosticului radiologic al tumorilor medistinale
Brenişter Sergiu1 , Martalog Valentin2 , Şutkin Vladimir1 , Eftodii Victor1 , Bîlba Valeriu1 , Prepeliţa Corneliu1 , Doruc Serghei1 , Salomatov Serghei1 , Gojan-Prisacari Tamara1 , Privalova Oxana1 , Beţişor Ina1 , Jovmir Dorina1
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансторакальная трепанобиопсия в диагностике опухолевых инфильтративных образований легкого и опухолей переднего средостения
Doruc Serghei , Salamatov Serghei , Prepeliţa Corneliu , Былба В. , Шуткин В. , Бреништер С. , Gojan-Prisacari Tamara , Кеменчеджи Инга , Привалова О. , Бецишор И. , Harea Marina , Жовмир Д.
ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Congresul IV național de oncologie
1(3). 2015. Chişinău. ISSN 1857-4572.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Implementarea biopsiei percutanate tumorilor pulmonare ca metodă de diagnostic miniinvazivă şi performantă
Doruc Sergiu , Salamatov Serghei , Prepeliţa Corneliu , Bîlba Valeriu , Şutkin Vladimir , Brenişter Sergiu , Gojan-Prisacari Tamara , Chemencedji Inga , Privalova Oxana , Beţişor Ina , Harea Marina , Jovmir Dorina
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 March, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operaţiile organomenajante în chirurgia oncologică toracică (Caz clinic)
Brenişter Sergiu , Salomatov Serghei , Prepeliţa Corneliu , Şutkin Vladimir , Martalog Valentin , Eftodii Victor , Doruc Sergiu , Bîlba Valeriu , Gojan-Prisacari Tamara
IMSP Institutul Oncologic
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 March, 2014. Descarcări-22. Vizualizări-907
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Diagnosticul diferenţial al infarctului pulmonar
Prepeliţa Corneliu1 , Salomatov Serghei1 , Rotaru Natalia2 , Gavrilaşenco Igor1 , Seu Victoria2
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(14) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лечение болевого синдрома у больных в запущенных стадиях рака легкого
Ефтодий В. , Doruc Sergiu , Prepeliţa Corneliu , Shutkin Vladimir , Salomatov Serghei , Монул В.
ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегии лечения болевого синдрома у больных с запущенными стадиями рака легкого
Doruc Sergiu , Prepeliţa Corneliu , Salomatov Serghei
ПМСУ Институт Онкологии Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(13) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14