IBN
Închide
Accesări: 126 Vizitatori unici: 109
Bodiu Aurel Pantelimon
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Dilema diagnosticului imagistic în dereglările de statică ale coloanei vertebrale
Frumusachi Otilia, Bodiu Aurel, Rotaru Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea imagistică a coloanei vertebrale operate (Revista literaturii)
Seu Victoria1, Bodiu Aurel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Actualități în diagnosticul și tratamentul durerii lombare (recomandări de management în baza ghidurilor internaţionale)
Pleşca Svetlana1, Sangheli Marina12, Lisnic Vitalie21, Bodiu Aurel3, Cuşnir Inga3
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chist osos anevrismal al coloanei vertebrale. Caz clinic şi revista literaturii
Rusu Tatiana1, Bodiu Aurel2
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embolia pulmonară cu ciment acrilic după vertebroplastie. Caz clinic şi revista literaturii.
Rusu Tatiana1, Gherman Igor2, Bodiu Aurel3, Pleşcan Tatiana1, Safta Radu1, Olaru Andrei2
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Ghidarea ultrasonografică în managementul durerii lombare (Revista literaturii)
Bodiu Aurel12, Cuşnir Inga1, Eftodiev Eduard12
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele tratamentului chirurgical prin aplicarea fuziunii intervertebrale transforaminale în cadrul sindromului de eşec al chirurgiei lombare
Bodiu Aurel12, Cuşnir Inga1, Eftodiev Eduard12
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scolioza adultului: particularităţi clinico-diagnostice şi tratament complex
Caproş Nicolae, Cimil Ana, Bodiu Aurel, Olaru Andrei, Zapuhlîh Grigore, Cojocaru Petru, Usatîi Andrei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Assessment of the results of surgical treatment of lumbar spinal stenosis in different age groups
Pedachenko Yu., Krasilenko E., Bodiu Aurel
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 3(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica nivelului de sensibilizare la bolnavii cu radiculopatii lombare discogene sub acţiunea preparatelor BioR şi Amniocen
Istrati Nina1, Gherman Diomid2, Bodiu Aurel2, Jbadinschi Maxim2, Dimitraş Stela2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea tratamentului cu bior la bolnavii cu radiculopatii lombare discogene operate precoce (până la 1 an după discectomie) şi tardive (după 1 an după discectomie)
Istrati Nina12, Ghinda Serghei21, Gherman Diomid12, Bodiu Aurel21, Botnariuc Aliona12, Dimitraş Stela21, Potora Adriana12, Jbadinschi Maxim12, Jbadinschi Oxana21, Doroşenco Stanislav12, Popescul Ana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimally invasive lumbar disk surgery: technique and results
Bodiu Aurel
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 3(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reoperations for lumbar spinal stenosis in patients of different age groups
Pedacenco Iurii, Crasilenco E., Bodiu Aurel
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spondilodiscita şi modificările degenerative vertebrale de tip Modic I: diagnostic diferenţial clinico-imagistic
Sangheli Marina1, Pleşca Svetlana1, Lisnic Vitalie2, Chetrari Larisa1, Bodiu Aurel2, Cernei Alexandru2
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного канала у больных разных возрастных групп
Pedacenco Iurii1, Crasilenco E.1, Bodiu Aurel2
1 Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Dislocarea atlanto-axială ireductibilă. Tratament în două etape prin abord direct endoscopic transoral şi stabilizare posterioară internă
Bodiu Aurel, Gherman Igor, Dacin Ianuş, Jardan Mihaela
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 2(320) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical al traumatismelor vertebromedulare cervicale
Gherman Igor1, Bodiu Aurel2, Moraru Vladimir2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(29) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Vertebroplastia transorală în tratamentul chirurgical al angiosarcomului metastatic de corp vertebral C2: aspecte tehnice
Bodiu Aurel, Gherman Ion, Dacin Ianuş, Jardan Mihaela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(317) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Managementul de urgenţă în traumatismele vertebro-medulare
Bodiu Aurel, Eftodiev Eduard, Gherman Igor, Lîsîi Dan
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul prin drez intervenţie a durerii refractare în urma avulsiei plexului brahial
Lîsîi Dan, Timirgaz Valeriu, Eftodiev Eduard, Gherman Igor, Bodiu Aurel, Jardan Mihaela, Munteanu Liuba
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21