| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Bodiu Aurel Pantelimon - 19. Descărcări - 19. Vizualizări - 4140.

2015 - 3

Actualități în diagnosticul și tratamentul durerii lombare (recomandări de management în baza ghidurilor internaţionale)
Pleşca Svetlana, Sangheli Marina, Lisnic Vitalie, Bodiu Aurel, Cuşnir Inga
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chist osos anevrismal al coloanei vertebrale. Caz clinic şi revista literaturii
Rusu Tatiana, Bodiu Aurel
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Embolia pulmonară cu ciment acrilic după vertebroplastie. Caz clinic şi revista literaturii.
Rusu Tatiana, Gherman Igor, Bodiu Aurel, Pleşcan Tatiana, Safta Radu, Olaru Andrei
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Scolioza adultului: particularităţi clinico-diagnostice şi tratament complex
Caproş Nicolae, Cimil Ana, Bodiu Aurel, Olaru Andrei, Zapuhlîh Grigore, Cojocaru Petru, Usatîi Andrei
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(43) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidarea ultrasonografică în managementul durerii lombare (Revista literaturii)
Bodiu Aurel, Cuşnir Inga, Eftodiev Eduard
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 January, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele tratamentului chirurgical prin aplicarea fuziunii intervertebrale transforaminale în cadrul sindromului de eşec al chirurgiei lombare
Bodiu Aurel, Cuşnir Inga, Eftodiev Eduard
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 7

Assessment of the results of surgical treatment of lumbar spinal stenosis in different age groups
Pedachenko Yu., Bodiu Aurel, Krasilenko E.
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 3(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea tratamentului cu bior la bolnavii cu radiculopatii lombare discogene operate precoce (până la 1 an după discectomie) şi tardive (după 1 an după discectomie)
Istrati Nina, Ghinda Serghei, Gherman Diomid, Bodiu Aurel, Botnariuc Aliona, Dimitraş Stela, Potora Adriana, Jbadinschi Maxim, Jbadinschi Oxana, Doroşenco Stanislav, Popescul Ana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimally invasive lumbar disk surgery: technique and results
Bodiu Aurel
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 3(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spondilodiscita şi modificările degenerative vertebrale de tip Modic I: diagnostic diferenţial clinico-imagistic
Sangheli Marina, Pleşca Svetlana, Lisnic Vitalie, Chetrari Larisa, Bodiu Aurel, Cernei Alexandr
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reoperations for lumbar spinal stenosis in patients of different age groups
Pedacenco Iurii, Bodiu Aurel, Crasilenco E.
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного канала у больных разных возрастных групп
Pedacenco Iurii, Crasilenco E., Bodiu Aurel
1 Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica nivelului de sensibilizare la bolnavii cu radiculopatii lombare discogene sub acţiunea preparatelor BioR şi Amniocen
Istrati Nina, Gherman Diomid, Bodiu Aurel, Jbadinschi Maxim, Dimitraş Stela
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Dislocarea atlanto-axială ireductibilă. Tratament în două etape prin abord direct endoscopic transoral şi stabilizare posterioară internă
Bodiu Aurel, Gherman Igor, Dacin Ianuş, Jardan Mihaela
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 2(320) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical al traumatismelor vertebromedulare cervicale
Gherman Igor, Bodiu Aurel, Moraru Vladimir
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(29) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Vertebroplastia transorală în tratamentul chirurgical al angiosarcomului metastatic de corp vertebral C2: aspecte tehnice
Bodiu Aurel, Gherman Ion, Dacin Ianuş, Jardan Mihaela
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(317) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Managementul de urgenţă în traumatismele vertebro-medulare
Bodiu Aurel, Eftodiev Eduard, Gherman Igor, Lîsîi Dan
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul prin drez intervenţie a durerii refractare în urma avulsiei plexului brahial
Lîsîi Dan, Timirgaz Valeriu, Eftodiev Eduard, Gherman Igor, Bodiu Aurel, Jardan Mihaela, Munteanu Liuba
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vertebroplastia percutană in tratamentul hemangiomului agresiv de corp vertebral. Caz clinic şi revista literaturii
Bodiu Aurel, Lîsîi Dan, Eftodiev Eduard, Gherman Igor, Timirgaz Valeriu, Borodin Serghei, Munteanu Liuba
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19