IBN
Închide
Caisîn Larisa
Cuvinte-cheie (116): Probiotic (7), Pigs (6), Fodder (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

Продуктивность цыплят-бройлеров при использовании перьевой муки
Кайсын Лариса , Ал Кхатиб Эхад АБД Алябар Хассан , Маленьки Думитру
Технический Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Рост и развитие молодняка птицы породы адлерская серебристая при использовании нетрадиционных кормовых добавок
Кайсын Лариса1 , Кара Алла2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Estimation of The Productive Potential of Non-Dry Chicken Adlerskaya Silver on The Background of Application of Non-Conventional Feed Additives
Caisîn Larisa1 , Cara Alla2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Comrat State University
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența adsorbanților de micotoxine PRIMIX-ALFASORB și VITACORM REO-AG asupra creșterii și dezvoltării tineretului suin
Bivol Ludmila , Caisîn Larisa
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea imunomodulatorului şi aditivului nutriţional în hrana stimulatoare a albinelor în perioada de primăvară
Eremia Nicolae , Caisîn Larisa , Cataraga Ivan , Coleleva Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морфологические и биохимические изменения крови кур адлерской серебристой на фоне применения нетрадиционных кормовых добавок
Кайсын Лариса1 , Кара Алла2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нетрадиционные кормовые добавки в комбикормах для кур несушек Адлерская серебристая
Кайсын Лариса1 , Кара Алла2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продуктивность цыплят-бройлеров при использовании в рационах разных белковых кормовых ингредиентов
Кайсын Лариса , Ал Кхатиб Эхад АБД Алябар Хассан
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Effect of increasing lignin in isoenergetic diets at two soluble fibre levels on digestion, performance and carcass quality of growing rabbits
Caisîn Larisa1 , Martinez-Paredes Eugenio2 , Rodenas Luis2 , Moya Vicente Javier 2 , Pascual Juan Jose2 , Cervera Concepcion2 , Blas Enrique2 , Pascual Mariam D.3
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Universitat Politècnica de València,
3 Institute of Agriculture and Food Research and Technology, Barcelona
Animal Feed Science and Technology
Nr. 262 / 2020 / ISSN 1377-8401
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Utilizarea adsorbenţilor de micotoxine în alimentaţia suinelor supuse îngrăşării
Caisîn Larisa , Bivol Ludmila
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 21 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние адсорбента «ВИТАКОРМ РЕО Д» на морфологические показатели крови хряков-производителей
Кайсын Лариса , Снитко Таисия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование протеинового перьевого концентрата в кормлении цыплят бройлеров
Кайсын Лариса1 , Владимир Антон2 , Бивол Людмила1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 ООО „Терафикс”, г. Страшены
Zootehnie şi Biotehnologii agricole materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 52(2). 2018. Chişinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-302-3.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования адсорбентов микотоксинов при кормлении хряков-производителей разных пород
Кайсын Лариса , Снитко Таисия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 3 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Chemical composition and nutritive value of the feed used in feeding of cows in the Republic of Moldova
Caisîn Larisa , Vrancean Vasile , Bivol Ludmila , Grosu Natalia , Vasileva Nina
State Agrarian University of Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 24 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul utilizării aditivilor furajeri în raţiile hibrizilor de suine
Danilov Anatolie1 , Caisîn Larisa2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of the addition of the probiotic “primix forsil” and the adsorbent “vitacorm reo” on the productivity and some blood parameters in growing pigs
Caisîn Larisa1 , Danilov Anatolie2 , Ceban V.2 , Snitco Taisia1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 22 / 2016 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the seasonality on boars sperm production - Breeder of different species
Caisîn Larisa1 , Snitco Taisia12
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Bulgarian Journal of Agricultural Science
Nr. 22 / 2016 / ISSN 1310-0351
Disponibil online 26 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование кормовых добавок Прaймикс-Форсил и Витакорм Рео при выращивании свинoк
Данилов А.1 , Доника Илие1 , Кайсын Лариса2
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Digestibilitatea subtanţelor nutritive din nutreţul combinat destinat tineretului suin sub influenţa simbioticelor
Grosu Natalia , Caisîn Larisa , Vrancean Vasile
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea aditivilor pronutriţionali în raţiile scrofiţelor de prăsilă
Caisîn Larisa1 , Danilov Anatolie2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние пробиотика «Биомин-Имбо» на показатели мясной продуктивности свиней
Кайсын Лариса , Vrancian Vasile , Grosu Natalia
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Chemical composition and nutritional value of the fodder grown in the conditions of the Republic of Moldova
Caisîn Larisa1 , Harea Vasile1 , Vrancean Vasile2
1 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine,
2 State Agrarian University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVI. 2013. București, România. ISSN 2285-5750, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului Vitacorm Bio Plus asupra digestibilităţii subtanţelor nutritive din nutreţul combinat destinat tineretului Suin
Caisîn Larisa , Vrancean Vasile , Grosu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние скармливания комбикормов с высоким содержанием зерновых злаковых на продуктивные качества молодняка свиней
Кайсын Лариса , Вранчан В.
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кормовые добавки нового поколения в кормлении свиней
Caisîn Larisa
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Спермопродукция хряков - производителей в зависимости от сезона года
Caisîn Larisa12 , Harea Vasile2 , Snitco Taisia21
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристика спермопродукции разных пород хряков – производителей
Caisîn Larisa12 , Harea Vasile2 , Snitco Taisia21
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Growth and development of broiler chickens under the use of the adsorbents “Primix-Alfasorb” and the probiotics “Primix-Bionorm-K” in mixed fodders
Caisîn Larisa1 , Kovalenko Alexei2 , Bivol Ludmila1 , Grosu Natalia1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 LTD, Scientific and Production Association "Ariadna". Odessa
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(55) / 2012 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Growth and development of broiler chickens under the use of the adsorbents “Primix-Alfasorb” and the probiotics “Primix-Bionorm-K” in mixed fodders
Caisîn Larisa1 , Kovalenko Alexei2 , Bivol Ludmila1 , Grosu Natalia1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 LTD, Scientific and Production Association "Ariadna". Odessa
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LV. 2012. București, România. ISSN ISSN 1843 – 6048 has been replace by ISSN 2285 – 5750; CD-ROM ISSN 2285-5769, ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Influenţa preparatului Biomin Imbo asupra digestibilităţii substanţelor nutritive de către scrofiţele de prăsilă
Caisîn Larisa , Vrancean Vasile , Grosu Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2011 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using enterosorbent praimix alfasob in feeding growing piglets
Caisîn Larisa12 , Harea Vasile2 , Bivol Ludmila1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Scientific and practical institute of Biotechnologies in Animal Husbandry Veterinari Medicine
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(54) / 2011 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 17 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Caracteristica comparativă a conţinutului de substanţe nutritive în nutreţurile din Republica Moldova
Harea Vasile1 , Caisîn Larisa2
1 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2010 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziţia chimică şi valorea nutritivă a unor nutreturi suculente din centrul Moldovei
Caisîn Larisa12 , Vrancean Vasile2 , Grosu Natalia2 , Cara Alexei2
1 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Потребление кормов ремонтными свинками под влиянием пробиотика Biomin Imbo
Кайсын Лариса
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная характеристика химического состава и питательности некоторых кормов юга и юго-востока Молдовы
Кайсын Лариса12 , Вранчан В.1 , Кара Алексей2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor ”Moldsuinhibrid”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Bлияние ферментных препаратов на переваримость питательных веществ молодняком свиней
Кайсын Лариса
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Использование добавок элементарного селена в кормлении молодняка кроликов
Кайсын Лариса
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37