IBN
Închide
Popa Victor Semion
Cuvinte-cheie (42): secesionism (2), secessionism (2), separatism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Alegerile – mecanism de declanșare a suveranității naționale
Popa Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-4-6.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea I)
Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autodeterminarea și secesionismul teritorial (partea II)
Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordări conceptuale în definirea constituționalismului
Popa Victor
Universitatea Moldo-Americană
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Dreptul la bună administrare — un drept garanţie împotriva deciziilor administrative arbitrare în spaţiul Uniunii Europene
Pavel Radu Cătălin, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile care guvernează activitatea  de urbanism în cadrul administraţiei publice  
Munteanu Dumitru, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul autodeterminării Republicii Moldova în stat suveran şi independent
Popa Victor
Academia de Administrare Publică
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Analiza teoretico-practica a diverselor modalitati de exprimare libera a opiniei
Popa Victor, Terzi Nicolae
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte comparative a constituţionalismului în Republica Moldova și Ucraina  prin prisma instituţiei curţii constituţionale
Grecu Alexandru, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(23-34) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 26 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia istorică a dreptului la buna administrare
Pavel Radu Cătălin, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(21-22) / 2013 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigenţe ale statului de drept în hotărârea nr.4 a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova din 22 aprilie 2013
Popa Victor12
1 Academia de Administrare Publică,
2 Curtea Constituţională a Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Organizarea administrativă a teritoriului – element de bază al descentralizării administrative
Rotaru Marian, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(136) / 2012 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Exercitarea suveranităţii în condiţiile democraţiei pluraliste
Bordei Lilia1, Popa Victor2
1 Parlamentul Republicii Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(115) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 9

Automia culturală: mecanism de dezvoltare a identităţii etnice
Găliman Simona-Loredana, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul perimat al teoriei separaţiei puterilor în stat din perspectiva activitaţii partidelor politice
Moldoveanu D, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consiliul local-autoritate administrativa reprezentativa
Rotaru Marian, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul corupţiei în planul relaţiilor sociale
Cîrjaliu Cristian, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(106) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituirea regimului reprezentativ în Republica Moldova
Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2009 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme jurisdicţionale internaţionale de protecţie şi garantare a drepturilor omului
Rotaru Viorica-Gabriela, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia copilului prin prisma implicării administraţiei publice centrale
Rapotan Adrian, Popa Victor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(107) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24