IBN
Închide
Butmalai Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2015 - 1

Funcţiile semantice caracteristice verbelor de stare
Butmalai Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Verbele şi expresiile verbale impersonale de stare în limba română
Butmalai Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediţia 1. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4354-5-1.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Repere cu privire la definirea conceptului de stare
Butmalai Natalia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(254) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 7 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Structura semantică a verbelor psihologice în limba română
Butmalai Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura semantică a verbelor stărilor fizice în limba română
Butmalai Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 5-6(252) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Microsistemul verbelor poziţionale în limba română
Butmalai Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Analiza componenţială a semanticii verbelor de stare în limba română
Butmalai Natalia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-30. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7