IBN
Închide

50Publicaţii

288Descărcări

26233Vizualizări

Putin Victor
(4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 28
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 2

Efectele produsului ”ZOOBIOR” asupra performanței productive, parametrilor morfometrici ai ouălor și ai sănătății găinilor ouătoare tinere
Pistol Gheorghe , Macari Vasile , Rotari Liliana , Rotaru Ana , Putin Victor , Pavlicenco Natalia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the zoobior remedy administered to quails on their health and the markers of the clinical and hematological status
Macari Vasile , Rotari Liliana , Rotaru Ana , Putin Victor , Maţencu Dmitrii , Pavlicenco Natalia , Nassar Ali Bilal
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Effects of ZooBioR2 product as feed supplement in laying hens on the morphofunctional state of intestinal mucosa
Bondar A.1 , Macari Vasile2 , Rudik V.3 , Pistol Gheorghe2 , Putin Victor2 , Rotaru Alina2 , Chiriac Tatiana3 , Solcan Gheorghe4 , Solcan Carmen4
1 “Ion Ionescu de la Brad” Iasi University of Life Sciences,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
4 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia
Nr. 4(74) / 2022 / ISSN 0102-0935 / ISSNe 1678-4162
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa produsului zoobior, utilizat într-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi metabolismului lipidic la găinile tinere
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Putin Victor , Rotaru Ana , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Shiada Malek
Universitatea Tehnică a Moldovei
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of ration medication with ZooBioR on some parameters of mineral metabolism in young chicken
Macari Vasile1 , Pistol Gheorghe1 , Gudumak V.2 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Rotaru Loreta1 , Pavlicenco Natalia1 , Pantea Valeriana2 , Chislari Iurie1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Aspecte ale influenței remediului zoobior asupra sănătății, metabolismului lipidic și unor indici bioproductivi la găini în prima fază de ouat
Macari Vasile1 , Pistol V.1 , Putin Victor1 , Rudic Valeriu2 , Chiriac Tatiana2 , Chiseliţă Oleg2 , Rotaru Alina1 , Djur (Maxacova) Svetlana2 , Rotari Liliana1 , Pavlicenco Natalia1 , Chișlari Ih.1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele produsului zoobior– remediu autohton utilizat în difrite doze – asupra sănătăţii şi productivităţii găinilor ouătoare în prima fază de ouat
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele suplimentării hranei găinilor tinere cu produsul ZooBior asupra statusului clinico-hematologic
Pistol Gheorghe , Macari Vasile , Putin Victor , Rotaru Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul tratării găinilor ouătoare în prima fază tehnologică de ouat cu ZooBIOR asupra productivităţii şi calităţii cărnii
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Fanari Victor , Putin Victor , Rotaru Alina , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Rotaru Ana , Putin Victor , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Chișlari Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Rotaru Ana , Putin Victor , Rotari Liliana , Pavlicenco Natalia , Chișlari Iurie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediului ZooBioR asupra stării funcţionale a ficatului, producţiei şi calităţii ouălor de găină în prima fază tehnologică de ouat
Macari Vasile1 , Gudumac Valentin2 , Rotari Liliana1 , Pistol Gheorghe1 , Putin Victor1 , Rotaru Alina1 , Pantea Valeriana2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of BioR and Fosprenil remedies on the functional state of the liver in female rabbits during the reproductive cycle
Macari Vasile , Maţencu Dmitrii , Rotaru Alina , Putin Victor , Didoruc Sergiu , Pistol Gheorghe
State Agrarian University of Moldova
CASEE universities as laboratories for new paradigms in life sciences and related disciplines
2021. . .
Disponibil online 17 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the Zoobior remedy, used in an implementation study on the health and clinical hematological status of young hens in the first laying phase
Macari Vasile , Pistol Gheorghe , Putin Victor , Rotaru Ana , Rotari Liliana , Oancea Vasile
State Agrarian University of Moldova
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate changededicated to the 75th anniversary from the creation of the first research subdivisions and 60th from the foundation of the Institute of Zoology
Ediția 10. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-157-82-7.
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Efectele remediului ZooBioR, produs autohton asupra statusului clinico-hematologic la găini, în prima perioadă tehnologică de ouat
Pistol Gheorghe1 , Macari Vasile1 , Putin Victor1 , Rotaru Ana1 , Rotari Liliana1 , Maţencu Dmitrii1 , Didoruc Sergiu1 , Catana Ion12
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului ZooBioR din spirulină asupra stării funcționale a ficatului la găini în prima perioadă de ouat
Macari Vasile1 , Rudic Valeriu23 , Gudumac Valentin3 , Pistol Gheorghe1 , Putin Victor1 , Rotaru Ana1 , Baker Zuabi1 , Pantea Valeriana3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Impactul produsului BioR, utilizat într-un studiu de implementare asupra parametrilor hematologici şi producţiei de ouă la prepeliţele plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Rotaru Ana , Pavlicenco Natalia , Putin Victor , Rotari Liliana , Rotari Liliana , Triboi Gheorghe
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Impactul produsului BIOR, utilizat intr-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi potentialului reproductiv la iepuroaice
Macari Vasile1 , Maţencu Dmitrii1 , Rudic Valeriu2 , Gudumac Valentin2 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Didoruc Sergiu1 , Grosu Andrian1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa remediilor BIOR şi BUTOFAN asupra statusului clinico – hematologic şi producţii de ouă la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Alzinati Moad , Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of BioR and butofan remedies on the health and productivity of adult quails under reconditioning
Macari Vasile1 , Rudik V.2 , Pavlicenco Natalia1 , Rotaru Ana1 , Putin Victor1 , Alzinati Moad1 , Enciu Valeriu1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind utilizarea remediilor BIOR şi BUTOFAN la prepeliţele adulte plasate la recondiţionare
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Putin Victor , Rotaru Ana , Alzinati Moad
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.Toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воздействие экологического препарата Биор из спирулины на трипсин-антитрипсиновую систему у перепелов
Макарь Василе , Путин Виктор , Павличенко Наталья , Rotaru Ana
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Influenţa remediului bior autohton asupra metabolismului proteic la iepuroaice în diverse stări fiziologice
Macari Vasile , Maţencu Dmitrii , Rotaru Ana , Putin Victor , Semzenisi Ecaterina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unui remediu autohton asupra sistemului tripsină-antitripsină la iepuroaice in diverse stări fiziologice
Macari Vasile1 , Maţencu Dmitrii1 , Rudic Valeriu2 , Gudumac Valentin2 , Putin Victor1 , Didoruc Sergiu1 , Rotaru Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние биоприпаратов Биор и Бутофан на ряд показателей белкового обмена в сыворотке крови у перепелов на откорме
Макарь Василе , Павличенко Наталья , Пистол Георге , Ротару Алина , Путин Виктор
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов Биор и Бутофан на показатели белкового обмена в мышечной ткани и продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе , Павличенко Наталья , Rotaru Ana , Путин Виктор , Пистол Георге
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов БиоР и бутофан на функциональное состояние печени и некоторых показателей продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе1 , Рудик Валерий2 , Gudumac Valentin3 , Павличенко Наталья1 , Rotaru Ana1 , Путин Виктор1 , Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование препаратов биор и бутофан для нормализации минерального обмена у взрослых перепелов
Макарь Василе1 , Gudumac Valentin2 , Рудик Валерий2 , Павличенко Наталья1 , Rotaru Ana1 , Путин Виктор1 , Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Aspects of the functional status of liver in quails treated with BioR in different regimes
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Putin Victor , Efimenco Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of endotoxicosis and histidine dipeptides parameters in the descendants of rabbits treated with BioR remedy
Maţencu Dmitrii , Macari Vasile , Putin Victor , Didoruc Sergiu , Rotaru Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes of alkaline phosphatase content and its fractions in blood serum in reconditioned quails under the influence of a local product
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Putin Victor , Cretu Valentina
State Agrarian University of Moldova
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția 9. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 12 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the BioR remedy on the serum level of carnosine in different physiological states in doe rabbits
Macari Vasile , Maţencu Dmitrii , Rotaru Ana , Putin Victor , Didoruc Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the remedy BioR administered in different regimes on protein metabolism and productivity in reconditioned quails
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Rotaru Ana , Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Impactul remediului BioR asupra activităţii sistemului pro - antioxidant în ficat şi muşchi la puii broiler
Macari Ana1 , Gudumac Valentin2 , Macari Vasile1 , Putin Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 January, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului BioR asupra unor parametri ai sistemului prooxidant (oxidant)-antioxidant la prepeliţele adulte
Macari Ana1 , Gudumac Valentin2 , Macari Vasile1 , Putin Victor1 , Pavlicenco Natalia1 , Manoli Olga1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului BioR şi a catosalului asupra sistemului proantioxidant la puii broiler crescuţi la pardosea
Macari Ana1 , Gudumac Valentin2 , Macari Vasile1 , Putin Victor1 , Balanescu Savva1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestations of endotoxicosis marker indices and of the histidine-dipeptides in quails treated with an autochthonus remedy
Macari Vasile1 , Gudumak V.2 , Macari Adrian1 , Putin Victor1 , Didoruc Sergiu1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările profilului hematologic la iepuroaicele gestante tratate cu remediul BioR
Maţencu Dmitrii , Macari Vasile , Putin Victor , Didoruc Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Efectele remediului BioR şi a Catosalului asupra conţinutului de bilirubină şi fracţiilor ei în serul sanguin la puii de carne
Macari Vasile1 , Putin Victor1 , Gudumac Valentin2 , Macari Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 18 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of BIOR remedy on some liver markers in reconditioned quail
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Makar A. , Putin Victor , Maţencu Dmitrii , Luncaşu Ionela
State Agrarian University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of the BIOR remedy on the improvement of health and productivity of newly weaned young rabbits
Macari Vasile , Iacub Natalia , Putin Victor , Makar A. , Maţencu Dmitrii , Didoruc Sergiu
State Agrarian University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul remediului BioR asupra unor parametri ai stării funcţionale a ficatului la prepeliţele recondiţionate
Macari Vasile , Pavlicenco Natalia , Putin Victor , Didoruc Sergiu , Maţencu Dmitrii , Luncaşu Ionela , Donica Alexandru
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40. 2014. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-263-7.
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective of using the cyanobacterial remedy BioR in broilers
Macari Vasile1 , Rudik V.2 , Gudumak V.3 , Putin Victor1 , Makar A.1 , Didoruc Sergiu1
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Impactul produsului autohton bior şi al catosalului asupra statusului clinico-hematologic la puii-broiler
Putin Victor , Macari Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-247-7.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Of the bior remedy on certain parameters of endotoxicosis and histidine dipeptides in broilers treated with bior starting with the 9 day of life
Makar A.1 , Putin Victor1 , Macari Vasile1 , Gudumak V.2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Efectele unui produs autohton şi ale catozalului asupra stării funcţionale a ficatului la puii de găină pentru carne
Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Cercetări privind influenţa hidrogenoseleniului de zinc dihidrat [Zn (HSeO3)2 · 2H2O] asupra capacităţii reproductive la găini
Ţurcanu Ştefan1 , Gulea Alexandru2 , Bârcă Maria2 , Didilica Ina1 , Scripnic Elena1 , Putin Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa tricloracetatului de zinc tetrahidrat[Zn (CCl3COOH)2 4·H2O] asupra formării oului la păsări
Ţurcanu Ştefan1 , Gulea Alexandru2 , Bârcă Maria2 , Didilica Ina1 , Scripnic Elena1 , Putin Victor1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influienţa remediului bior asupra unor indici biochimici care atestă funcţia ficatului la puii de carne
Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul sănătăţii şi sistemul tripsină – antitripsină la puii de carne trataţi cu remediul bior
Putin Victor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 50