IBN
Închide
Arpentin Gheorghe
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

2021 - 1

Perceperea economiei circulare de către sectorul vinicol al Republicii Moldova
Bugaian Larisa1 , Arpentin Gheorghe2 , Diaconu Cristina1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Grupul Purcari
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Academicianul Boris Gaina - cavalerul oenologiei mondiale
Dadu Constantin1 , Ghidirim Gheorghe2 , Vlasov Veaceslav3 , Arpentin Gheorghe1 , Lucanin Alexandr3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Academia Națională de Științe din Ucraina
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(70) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 14 June, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Compoziţia fizico-chimică a vinurilor roşii produse în aria delimitată pentru indicaţia geografică protejată „Valul lui Traian”
Obadă Leonora1 , Rusu Emilian1 , Arpentin Gheorghe2 , Golenco Lidia1 , Cibuc Mariana1 , Grosu (Covalciuc) Olga1 , Nemţeanu Silvia1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată „Valul lui Traian”
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă abordare privind identificarea vinurilor moldoveneşti cu indicaţie geografică protejată
Scorbanova Elena1 , Hodasevici Mihail2 , Obadă Leonora1 , Arpentin Gheorghe3 , Siniţin Gheorge2 , Degteari Natalia1 , Cambur(Nezalzov) Elena1 , Cibuc Mariana1 , Rogovaia Marina2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de fizică B.I. Stepanov ANSB,
3 Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată „Valul lui Traian”
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul antocianic şi caracteristica spectrometrică ale vinurilor roşii produse în aria delimitată pentru IGP „Valul lui Traian”
Obadă Leonora1 , Rusu Emilian1 , Arpentin Gheorghe2 , Golenco Lidia1 , Cibuc Mariana1 , Grosu (Covalciuc) Olga1 , Nemţeanu Silvia1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată „Valul lui Traian”
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(64) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul vinurilor albe seci din aria delimitată pentru producerea vinurilor cu indicaţie geografică protejată „Valul lui Traian”
Obadă Leonora1 , Rusu Emilian1 , Arpentin Gheorghe1 , Golenco Lidia2 , Cibuc Mariana2 , Grosu (Covalciuc) Olga2 , Nemţeanu Silvia2
1 Asociaţia Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată „Valul lui Traian”,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(63) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 18 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Vinurile moldoveneşti din struguri de soiul Cabernet-Sauvignon: stilul senzorial în funcţie de provenienţa geografică
Arpentin Gheorghe1 , Colun Cristina2 , Gumionaia Natalia3
1 Uniunea Oenologilor din Moldova AO,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei,
3 ÎM „Laco-Alfatec” SRL
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(51) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Luptător înflăcărat pentru renaşterea naţională
Găină Boris1 , Arpentin Gheorghe2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Uniunea Oenologilor din Moldova AO
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(48) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8