IBN
Închide
Varta Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Istoria localității Huluboaia fondată de coloniști cehi la sf. sec. al XIX-lea
Varta Ion
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The history of Huluboaia’s countryside founded by Czech colonists at the end of XIXth
Varta Ion
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
100 de ani de la proclamarea independenţei Cehoslovaciei
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-59-5.
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Geneza conflictului transnistrean
Varta Ion
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Geneza conflictului transnistrean
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
COHORTA
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0100
Disponibil online 14 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recrutări a 59 500 de români basarabeni din R.S.S. Moldovenească la munci forţate în perioada 26 august-noiembrie 1940
Varta Ion
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Deposedări abuzive de bunuri ale românilor de la Est de Prut în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Limba Română
Nr. 1-2(200) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mişcarea naţională a românilor basarabeni în perioada 1905-1914
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de deznaţionalizare şi asimilare în perioada 1812-1859 şi manifestări de rezistenţă a românilor basarabeni
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(89) / 2012 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 25 June, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Cenzura sovietică din R.S.S. Moldovenească în anii ’70 ai secolului al XX-lea
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Limba Română
Nr. 3-6(189-192) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deportările cadrelor didactice din R.S.S.M. în zilele de 6-7 iulie 1949
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Limba Română
Nr. 7-8(193-194) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 30 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul Alexei Agachi - 70
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(88) / 2011 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 1 July, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recrutări a 59.500 de români basarabeni din R.S.S. Moldovenească la munci forţate în perioada 26 august – 4 noiembrie 1940
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Limba Română
Nr. 11-12(197-198) / 2011 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un prim manifest de la 1864 contra unei eventuale reîntregiri a Basarabiei cu România
Varta Ion
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(20) / 2011 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 12 March, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13