IBN
Închide
Vrabie Corneliu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Curtea europeană a drepturilor omului și dreptul la un mediu înconjurător sănătos
Vrabie Corneliu , Dănoi Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operarea uzucapiunii prin prisma moderizării codului civil al Republicii Moldova
Vrabie Corneliu1 , Melnic Oxana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Cabinetul de Avocat ”Oxana Melnic” mun. Bălți
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Capacitatea juridică a străinilor în reglementarea civilă a Republicii Moldova
Vrabie Corneliu , Dănoi Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codificarea reglementărilor – element implicit în procesul de reformare a dreptului internațional privat
Vrabie Corneliu , Dănoi Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea de mediu înconjurător şi importanţa protejării lui
Dănoi Ion , Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de drept internaţional privat în materia incapacităţilor de exerciţiu
Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al actelor de stare civilă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova
Vrabie Corneliu , Dănoi Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea amiabilă a litigiilor
Dănoi Ion , Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Compartimentarea normelor de drept internațional priva – tendințe de codificare a reglementărilor
Vrabie Corneliu , Dănoi Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul legii aplicabile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice
Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ineficacitatea contractului de tranzacţie
Dănoi Ion , Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind contractul de tranzacție în legislația Republicii Moldova
Dănoi Ion , Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ed. a 3-a. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice în dreptul internaţional privat
Vrabie Corneliu , Dănoi Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ed. a 3-a. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-035-0.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Conţinutul legii aplicabile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice
Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Instituția căsătoriei – noi provocări în materie de reglementare juridică
Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Regimul juridic al actelor de stare civilă a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova
Vrabie Corneliu
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(101) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16