IBN
Închide
Vrabie Lidia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2020 - 1

Maria Onofraș. Lingvistica în Republica Moldova Indice bibliografic (1991-2011) Chişinău: Editura ProLibra, 2018, 327 p.
Vrabie Lidia
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1-2(307-308) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Lexicografi basarabeni: gânduri de recunoştinţă
Onofraş Maria , Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Mereu în căutarea cuvintelor
Onofraş Maria , Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Decanul de vârstă al lexicologiei
Pahomi Tamara , Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omagieri. O viaţă consacrată lexicografiei (Anton Borş – octogenar)
Pahomi Tamara , Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Calea spre tainele cuvintelor dr. Gheorghe Druţă la 75 de ani
Pahomi Tamara , Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(16) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criteriile de prezentare a unităţilor frazeologice în dicţionarele explicative
Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un plugar al cuvântului:Gheorghe Druţă
Pahomi Tamara , Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(248) / 2010 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Omagieri. Maria Onofraş– sexagenară
Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Ana Vulpe, Dicţionar rus-româm, român-rus
Vrabie Lidia
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(240) / 2008 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10