IBN
Închide
Sava Igor Tudor
Cuvinte-cheie (21): metoc (1), Petru Şchiopul (1), Galata (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Identitatea omului medieval: reprezentări și ipostaze
Sava Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Munca la români din perspectiva „celuilalt”. Atitudini și reprezentări ale călătorilor străini (secolele XVI-XVIII)
Sava Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul mănăstirii Galata: de la fondare până la mijlocul secolului al XVII-lea
Sava Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Ortodoxia – structură definitorie a identității românești în Evul Mediu. Mărturii ale călătorilor străini (secolul al XV-lea - începutul secolului al XVIII-lea)
Sava Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Imunitatea în raporturile dintre domnie și mănăstirile Moldovei (secolele XV-XVI). Pentru o abordare interdisciplinară a problemei
Sava Igor
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 1-2 / 2013 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 14 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Dreptul de ctitorie în ţările române la sfârşitul secolului al XIV-lea – secolul al XVI-lea: tradiţie bizantină şi specific local
Sava Igor
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 23 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Domeniile şi privilegiile mănăstirilor moldoveneşti în prima jumătate a secolului al XVI-lea
Sava Igor
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 2 / 2006 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 20 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7