IBN
Închide
Ţăranu Marius
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Inventory of mercury releases in the Republic of Moldova
Tugui Tatiana , Echim Tatiana , Efros-Bujor Natalia , Ţăranu Marius , Gindea Nadejda
Environmental Pollution Prevention Office, Ministry of Environment, Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
6th. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ эмиссий в атмосферу при сжигании топлива в бытовом секторе Молдовы
Быкова Е.В.1 , Царану Мариус2 , Кириллова Татьяна1 , Гуцу Виктор1
1 Институт энергетики АНМ,
2 Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător
Управляемые электропередачи Сборник трудов лаборатории управляемых электропередач Института энергетики АН Молдовы
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Анализ тенденций изменения выбросов парниковых газов в секторе малого сжигания в Молдове
Быкова Е.В.1 , Кириллова Татьяна1 , Царану Мариус2
1 Институт энергетики АНМ,
2 Departamentul Protecţia Mediului Înconjurător
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rezultatele inventarierii emisiilor directe de N2O de la aplicarea în solurile agricole ale republicii moldova a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1990–2012
Bacean Ion1 , Ţăranu Marius2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Mediului
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 7 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Reproducerea fertilităţii cernoziomurilor în sistemul de agricultură cu emisii reduse de CO2, prin utilizarea în asolament a unui câmp sub amestec de ierburi perene graminee şi leguminoase
Cerbari Valerian1 , Scorpan Vasile2 , Ţăranu Marius2
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 2(68) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 31 July, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Modificarea însuşirilor cernoziomurilor obişnuite din sudul Moldovei sub influinţa unor măsuri fitotehnice
Cerbari Valerian1 , Scorpan Vasile2 , Ţăranu Marius2
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului
Academicianul I.A. Krupenikov – 100 aniCulegerea de articole știinţifice
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-66-231-4.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea stării de calitate şi capacităţii de producţie a cernoziomurilor obişnuite din sudul Moldovei sub influenţa unor măsuri fitotehnice
Cerbari Valerian1 , Scorpan Vasile2 , Ţăranu Marius2 , Bacean Ion3
1 Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”,
2 Ministerul Mediului,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 1(61) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение необходимого объема резервных мощностей подземных хранилищ природного газа
Постолатий В.М.1 , Берзан Владимир1 , Быкова Е.В.1 , Голуб Ирина1 , Суслов В.М.1 , Морару Лариса1 , Алказ В.Г.2 , Slusari Boris2 , Царану Мариус3 , Федотова Элеонора4
1 Институт энергетики АНМ,
2 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
3 Ministerul Mediului,
4 ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Сокращения выбросов СО2 из пахотных земель степной зоны Республики Молдова
Cerbari Valerian , Scorpan Vasile , Царану Мариус
Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 1(49) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Emisii/sechestrări de GES în cadrul sectorului „Utilizarea terenurilor ,schimbări în utilizarea terenurilor şi gospodăria silvică” în Republica Moldova în perioada 1990-2005
Talmaci Ion , Ţăranu Marius , Scorpan Vasile
Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Mediul Ambiant
Nr. 2(38) / 2008 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 5

Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu efect de seră de la producerea cărămizii în Republica Moldova în perioada 1988-2005
Ţăranu Marius1 , Brega Vladimir2 , Scorpan Vasile1 , Păgînu Violeta2
1 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 5(35) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele inventarierii emisiilor de gaze cu effect de seră de la producerea cimentului în Republica Moldova în perioada 1988-2005
Ţăranu Marius1 , Brega Vladimir2 , Scorpan Vasile1
1 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(34) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele inventarierii emisiilor directe N2O de la aplicarea în solurile agricole a îngrăşămintelor minerale şi organice în perioada 1985-2005
Ţăranu Marius1 , Bacean Ion2 , Scorpan Vasile1
1 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 1(31) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele inventarierii în Republica Moldova a emisiilor de metan de la fermentarea enterică în perioada 1989-2005
Ţăranu Marius1 , Bucătaru Nicolae2 , Scorpan Vasile1
1 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
2 Institutul de Management, Dezvoltare Rurală şi Perfecţionare
Mediul Ambiant
Nr. 3(33) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Летучие выбросы от энергетического сектора Республики Молдовы
Быкова Е.В. , Царану Мариус , Бурцев Сергей
Институт энергетики АНМ
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 4

Development of national emission factors for solid waste disposal on land greenhouse gas source category of the national inventory in the Republic of Moldova
Tugui Tatiana1 , Duca Gheorghe2 , Ţăranu Marius3
1 State University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(1) / 2006 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of the Republic of Moldova's Green House gas inventory for 1990-2002
Ţăranu Marius
Ministerul Mediului
Mediul Ambiant
Nr. 4(28) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1934
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele inventarierii emisiilor indirecte N2O de la solurile agricole în perioada 1988-2005
Ţăranu Marius1 , Bacean Ion2 , Scorpan Vasile1
1 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 6(30) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подходы к формированию системы экологических индикаторов как составляющей системы индикаторов энергетической безопасности
Быкова Е.В.1 , Царану Мариус2 , Кириллова Татьяна1
1 Институт энергетики АНМ,
2 Ministerul Mediului
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 4

Landfill gas emissions measurements in the republic of Moldova
Tugui Tatiana1 , Duca Gheorghe1 , Ţăranu Marius2 , Copacinschi Gheorghe3 , Draguţan Irina3
1 State University of Moldova,
2 Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale,
3 Inspectoratul Ecologic de Stat din Chisinau
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23