IBN
Închide

23Publicaţii

159Descărcări

12121Vizualizări

Grati Vasile
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

30 de ani de la evacuare – reflecții personale
Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Aspecte ale unui curs de antropologie pentru ciclul preuniversitar
Botnaru Alecu , Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea condițiilor climatice a fondului forestier al Întreprinderii Silvocinegetice Strășeni
Grati Vasile12 , Scutaru Mihail13
1 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea culturilor silvice de stejar pedunculat (Quercus robur) create în raza raioanelor administrative Ungheni, Călărași, Nisporeni și Hîncești
Grati Vasile12 , Caisîn Valeriu21 , Mamai Iulian32 , Prosii Erii12 , Galupa Dumitru12 , Miron Aliona2
1 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
3 Agenţia de Stat „Moldsilva”
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

New tomato cultivare milenium
Mihnea Nadejda , Grati Maria , Jacotă Anatol , Grati Vasile
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a. 2020. Iași, România. ISSN 1844-7880.
Disponibil online 5 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale activităţii catedrei de Botanică a Institutului Pedagogic de Stat „Taras G. Şevcenco” din Tiraspol în perioada anilor 1954-1991
Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte ale sistematicii moderne pentru învăţământul preuniversitar
Grati Vasile , Cozari Tudor , Botnaru Alecu
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predestinația agrobiologiei. Doctorul habilitat în biologie Valentin CELAC la 80 de ani
Grati Vasile
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Amintiri de neuitat despre Pavel Ion Pulbere
Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica comparativă a soiurilor create de tomate în baza caracterelor morfobiologice ale fructului
Mihnea Nadejda , Lupaşcu Galina , Grati Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Grati Vasile , Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Lozovan Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea plantelor pe teritoriul staţiunii biologice „Petre Jitariu” Potoci-Neamţ (România) şi împrejurimile ei
Grati Vasile , Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Chiriac Eugenia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O călătorie în lumea plantelor de la Lacul Roșu spre orașul Bicaz, România
Grati Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Recenzie asupra monografiei „Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis în Republica Moldova”
Grati Vasile1 , Micu Vasile2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului parental în controlul elementelor de productivitate la tomate
Grigorcea Sofia1 , Mihnea Nadejda1 , Coşalîc Cristina1 , Grati Vasile2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Sistematica modernă în studiul biologiei
Botnaru Oleg1 , Grati Vasile2 , Cozari Tudor2 , Cotruţă Maria3
1 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Mediul Ambiant
Nr. 4(76) / 2014 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Studiul arboretelor din cadrul rezervaţiei “Căpriana”
Grati Vasile1 , Grati Sabina2
1 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка нового исходного материала томатов на устойчивость к повышенной температуре
Михня Надежда1 , Салтанович Татьяна1 , Лупашку Галина1 , Grigorcea Sofia1 , Grati Vasile2
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Cariologia unor specii de cultură şi din flora spontană a Republicii Modova
Ciubotaru Alexandru , Toderaş Lidia , Celac Valentin , Grati Vasile , Ciorchina Nina , Surugiu A. , Railean A. , Botnarenco Pantelimon , Gaevskaia M. , Buzdugan I. , Topală Ştefan , Gociu D.
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 2(2) / 2010 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 20 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Romanciuk Gabriela. Study development of in vitro propagation Actinidia chinensis Planch.
Ciubotaru Alexandru , Toderaş Lidia , Grati Vasile
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(2) / 2010 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23