IBN
Închide
Cerbuşca Pavel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Învăţământul la distanţă – alternativă de reformare a sistemului educaţional din Republica Moldova
Cerbuşca Pavel
Liceul „Aristotel”, Chișinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Reflecţii despre dezvoltarea curriculară la disciplina Istoria românilor şi universală, ediţia 2019
Cerbuşca Pavel
Liceul „Aristotel”, Chișinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația cadrului didactic între interesele copilului și așteptările societății
Cerbuşca Pavel
Liceul „Aristotel”, Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Voluntariatul – trend de dezvoltare şi afirmare personală
Cerbuşca Pavel
Liceul „Aristotel”, Chișinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-61. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Repere pentru implementarea standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice şi manageriale din învăţământul general
Cerbuşca Pavel
Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Democratizarea şcolii prin intermediul implementării proiectelor în domeniul educaţiei drepturilor omului
Cerbuşca Pavel
Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Educaţia incluzivă în contextul formării competenţelor sociale
Cerbuşca Pavel
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cetăţeanului activ şi a competenţelor de incluziune socială la elevi în context interdisciplinary
Cerbuşca Pavel
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calităţii sistemului educaţional din Republica Moldova: teorie şi metodologie
Baciu Sergiu , Mija Violeta , Andriţchi Viorica , Şleahtiţchi Mihail , Cerbuşca Pavel , Martea Galina , Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-67. Vizualizări-1398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Femeia în armată. O lecţie de dirigenţie prezentată de elevi.
Cerbuşca Pavel , Romanciuc Elina
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(55) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Managementul formării la elevi a competenţelor cu caracter de integrare socială din perspectiva bioeticii
Cerbuşca Pavel
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(48) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Educaţia pentru toleranţa şi cetăţenie democratică prin intermediul istoriei
Cerbuşca Pavel
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(32) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Organizarea medierii şcolare pentru educaţia toleranţei
Cerbuşca Pavel
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(28) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 3

Cultura civică a cetaţeanului şi valorile democratice
Cerbuşca Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(18) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura ecologică şi participarea civică
Cerbuşca Pavel
Liceul Teoretic „Gaudeamus“, Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(22) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea profesionalismului şi a competenţei la nivelul politicilor educaţionale
Beleaeva Svetlana , Cerbuşca Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(17) / 2003 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002 - 1

Standarde de competenţă ale directorului adjunct din instituţiile de învăţămînt preuniversitar
Cerbuşca Pavel , Chicu Valentina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(16) / 2002 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 3

Afirmarea de sine a elevului într-un cîmp de valori
Cerbuşca Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(8) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalităţi educaţionale la Filozofie în liceu
Cerbuşca Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(10) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manual şcolar din perspectiva formării competenţelor
Cerbuşca Pavel
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(6) / 2001 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21