IBN
Închide
Corobcean Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 45. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 44
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 8

Cercetările arheologice la situl Climăuții de Jos VIII-pe Holm (r-nul Șoldănești) în anul 2021
Corobcean Andrei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-966-8..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii asupra unui văscior zoomorf, descoperit în incinta fortificată de la Stolniceni „Cetate” (raionul Hânceşti)
Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații preliminare privind situl fortificat din epoca fierului Climăuții de Jos VIII „Pe Holm” (r-l Șoldănești, r. Moldova)
Corobcean Andrei123 , Ciobanu Ion34 , Briceag Irina23 , Nicolaescu Alexandru3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-81-067-8 .
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind abordarea identităţilor și proceselor etnice în lucrările lui Ion Niculiţă
Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-41-8.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date preliminare privind cercet ările ar heologice în bazinul râului Cogâlnic în anii 2020-2022
Matveev Sergiu , Vornic Vlad , Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etnografie pentru arheologie: o revenire la problema utilizării materialelor etnografice în interpretarea arheologică
Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(160) / 2022 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de interpretare a biritualismului în culturile getică şi Sântana de Mureş - Cerneahov
Corobcean Andrei , Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
R. 2022. Chișinău-Saharna. ISBN 978-9975-87-998-9.
Disponibil online 3 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de interpretare a biritualismului in cultura getică
Corobcean Andrei , Matveev Sergiu
Молдавский Государственный Университет
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022. Chișinău-Saharna. ISBN 978-9975-166-59-1.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Arheologie, etnoarheologie și arheologie experimentală: practici și perspective interdisciplinare
Niculiţă Ion1 , Corobcean Andrei12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-838-8.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările arheologice la situl fortificat din epoca fierului Climăuții De Jos VIII-Pe Holm în anul 2020
Corobcean Andrei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN ISBN 978-9975-87-788-6.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultură şi habitat în epoca fierului din spaţiul pruto-nistrean. Aspecte teoretice
Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-831-9.
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultură și habitat din spaţiul pruto-nistrean în epoca fierului. Aspecte teoretice
Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021. . ISBN 978-9975-87-899-9.
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siturile din secolele IV-III a. Chr. din bazinul râului Cogâlnic
Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Cercetările arheologice la situl fortificat din epoca fierului Climăuții de Jos VIII-„Pe holm” în anul 2019
Corobcean Andrei , Ciobanu Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geții și sciții: o (re)construcție a diferențelor etnice în arheologie
Corobcean Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-745-9.
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Habitatul uman din mileniul I a. Chr. – prima jumătate a mileniului I p. Chr. în bazinul râului Cogâlnic
Sochircă Vitalie1 , Matveev Sergiu1 , Corobcean Andrei1 , Vornic Vlad2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Revista Arheologică
Nr. 2(16) / 2020 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigații arheologice și paleoantropologice ale Tumulului 10 la Toc de la Crihana Veche (Cahul). Campania 2019
Ciobanu Ion1 , Simalcsik Angela1 , Corobcean Andrei2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul cercetării arheologice a siturilor din epoca fierului şi perioada romană din bazinul râului Cogâlnic
Matveev Sergiu1 , Corobcean Andrei1 , Vornic Vlad2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30, R. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor arheologice şi arhitecturale în centrul istoric al orașului Cahul din anul 2019
Ciobanu Ion1 , Budeci Ion1 , Vornic Vlad1 , Corobcean Andrei2 , Briceag Irina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-670-4.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 11

Cercetări preventive în așezarea din evul mediu târziu de la Vălcineț (r-nul Călărași) în anul 2018
Vornic Vlad1 , Corobcean Andrei2 , Matveev Sergiu2
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 55