IBN
Închide
Cotovaia Aliona
Cuvinte-cheie (18): compuşi coordinativi (2), coordination compounds (2), isonicotinoyl hydrazone of 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Sinteza și proprietățile antibacteriene și antifungice ale compușilor coordinativi ai Fe(III) cu 4-ciclohexiltiosemicarbazona 4-benzoil-3-metil-1-fenil-2-pirazolin-5-onă
Rusnac Roman1, Bîrcă Maria1, Şova Sergiu1, Cotovaia Aliona1, Gulea Aurelian1, Balan Greta2, Burduniuc Olga3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, proprietăţile fizico-chimice, antioxidative și antituberculoase ale compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu izonicotinoilhidrazona 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida
Bîrcă Maria1, Cotovaia Aliona1, Ţapcov Victor1, Garbuz Olga1, Crudu Valeriu2, Gulea Aurelian1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Antimicrobial and antifungal effect of some biometal coordination compounds with 2-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-(phenyl) methylidene] hydrazine carboximidamide
Tsapkov Victor I.1, Cotovaia Aliona1, Milentiev A.1, Burduniuc Olga2, Balan Greta3, Gulea Aurelian1, Mitkevich N.1
1 State University of Moldova,
2 National Agency for Public Health,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and biological activity of some 3d-metal coordination compounds with n’-[(3-methyl-5-oxo-1-phenyl-4,5- dihydro-1h-pyrazol-4-yl)(phenyl)methylidene]benzohydrazide
Gulea Aurelian1, Balan Greta2, Burduniuc Olga3, Emandei Cristina1, Cotovaia Aliona1, Tsapkov Victor I.1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 National Agency for Public Health
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Antimicrobial and antifungal effect of some biometal coordination compounds of 5-nitro-2-furaldehyde 4-(methoxyphenyl)thiosemicarbazones
Gulea Aurelian1, Zariciuc Elena2, Mitkevich N.1, Tsapkov Victor I.1, Cotovaia Aliona1, Rudic Valeriu3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bacteriostatic and bactericidal activities of cobalt, nickel, and copper coordination compounds of salicylidene-4-(methoxyphenyl)thiosemicarbazides
Gulea Aurelian1, Zariciuc Elena2, Mitkevich N.1, Damian Ina1, Tsapkov Victor I.1, Cotovaia Aliona1, Pahontu Elena Mihaela3, Rudic Valeriu4
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi ai unor metale 3d cu  4-(metoxifenil)-tiosemicarbazonele  2-formilpiridinelor substituite
Mitkevici N., Cotovaia Aliona, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Coordination compounds of cobalt, nickel, and copper of some 1,3-diphenylpyrazole-4-carbaldehyde thiosemicarbazones
Gulea Aurelian1, Tsapkov Victor I.1, Cotovaia Aliona1, Garbuz Olga1, Graur Vasilii О.1, Nicolenco Aliona1, Guţu Iacob1, Gudumac Valentin2
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of magnetic and antioxidative properties of some biometal coordination compounds of o-vanillin isonicotinoylhydrazone
Gulea Aurelian1, Tsapkov Victor I.1, Bîrcă Maria1, Cotovaia Aliona1, Gudumac Valentin2, Garbuz Olga1, Petcenco I.1, Malic Elena1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure, and antioxidant activity of some biometal coordination compounds of pentane-2,4-dione bis-(4-(pyrid-2-yl)thiosemicarbazone)
Gulea Aurelian, Tsapkov Victor I., Cotovaia Aliona, Garbuz Olga, Anachii A., Gudumac Valentin
State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure, and antituberculous properties of copper coordination compounds with 2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde isonicotinoylhydrazone
Gulea Aurelian1, Tsapkov Victor I.1, Bîrcă Maria1, Cotovaia Aliona1, Crudu Valeriu2, Eftodii Sergiu2, Malic Elena1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Synthesis, structure and properties of some 3d-metal complexes of 2-acetylpyridine 2-, 3- and 4-methoxyphenylthiosemicarbazones
Cotovaia Aliona
State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Studierea prin metoda analizei termice complexe a particularităţilor proceselor de deshidratare a mostrelor de ciuperci şi rădăcini de hrean uscate
Bîrcă Maria1, Gulea Aurelian1, Lupaşcu Andrei2, Ţapcov Victor1, Andronic Olesea2, Isac-Guţul Tatiana1, Cotovaia Aliona1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Efectul stimulator al tris-β-aminoetilaţilor de cobalt(III) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis
Cotovaia Aliona1, Gulea Aurelian1, Şova Sergiu1, Ciumac Daniela2, Bulimaga Valentina, Ţurcanu Ştefan3, Rudic Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Izomeria structurală în compuşii coordinativi ai cobaltului (III) cu monoetanolamina. Relaţia structură – activitate biologică
Cotovaia Aliona
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-24. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15