IBN
Închide
Scaleţchi Valentina Victor
Cuvinte-cheie (37): hipertensiunea pulmonară (3), BPOC (3), Astm bronşic (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Dischinezia ciliară la copil cu boli cronice respiratorii
Şciuca Svetlana1, Maniuc Mihail1, Garbi Ina2, Raşcov Victor2, Crivceanschi Eugenia2, Scaleţchi Valentina3, Selevestru Rodica1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletin de Perinatologie
Nr. 5(81) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Aspecte medico-sociale a dizabilității la pacienții cu astm bronșic evoluție medie.
Moscovciuc Ana1, Simionica Iurie1, Scaleţchi Valentina1, Luchian Mihai2, Caraiani Olga1, Colun Tatiana1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacitatea de muncă fizică la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Scaleţchi Valentina, Simionica Iurie, Condraţchi Diana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea presiunii în artera pulmonară în funcţie de dereglările respiraţiei pulmonare în BPOC
Pisarenco Serghei, Martîniuc Constantin, Scaleţchi Valentina, Simionica Iurie, Moscovciuc Ana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(51) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările clinice și funcționale la pacienții cu diferite fenotipuri ale BPOC.
Pisarenco Serghei, Scaleţchi Valentina, Martîniuc Constantin, Simionica Iurie, Condraţchi Diana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Severitatea hipertensiunii pulmonare în funcţie de evaluare integrală a BPOC.
Pisarenco Serghei, Scaleţchi Valentina, Martîniuc Constantin, Condraţchi Diana, Colun Tatiana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea funcţională a aparatului respirator la pacienţii cu BPOC, heterozigoti după alela D a genei enzimei de conversie a angiotenzinei
Pisarenco Serghei, Scaleţchi Valentina, Martîniuc Constantin, Varzari Alexandru, Condraţchi Diana, Caraiani Olga
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dizabilitatea îndelungată la pacienţii cu astm bronşic cu evoluţie severă
Moscovciuc Ana1, Luchian Mihai2, Martîniuc Constantin1, Simionica Iurie1, Scaleţchi Valentina1, Caraiani Olga1, Colun Tatiana1, Nepoliuc Liubovi2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea blocatorului receptorilor angiotensinei I valsartan la pacienţii cu bronhopneumopatii obstructive cronice
Martîniuc Constantin1, Pisarenco Sergiu1, Creţu Adrian2, Scaleţchi Valentina1, Moscovciuc Ana1, Caraiani Olga1, Condraţchi Diana1, Simionica Iurie1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Dizabilitatea îndelungată la pacienţi cu astm bronşic evoluţie uşoară
Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Luchian Mihai, Colun Tatiana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Parametrii hemodinamicii centrale şi pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie obstructivă cronică
Martîniuc Constantin, Moscovciuc Ana, Pisarenco Sergiu, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Colun Tatiana, Chicu Aliona
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea deficienţelor funcţionale respiratorii în cadrul aprecierii dizabilităţii la pacienţii cu astm bronşic
Scaleţchi Valentina, Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Ciocanu Rodica, Rotaru-Lungu Corina, Chirvas Elena, Procopişin Larisa
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Evaluarea radiologică şi funcţională a emfizemului pulmonar la pacienţii cu bronhopneumopatia cronică obstructivă
Nalivaico Nicolae, Scaleţchi Valentina, Priscu Oxana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţia ventilaţiei pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă evoluţie uşoară
Scaleţchi Valentina, Pisarenco Serghei, Condraţchi Diana
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţia ventilaţiei pulmonare la pacienţii cu BPCO evoluţie uşoară
Scaleţchi Valentina, Condraţchi Diana, Pisarenco Serghei
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The function of the pulmonary ventilation in patients with mild severity of copd
Scaleţchi Valentina, Pisarenco Serghei, Condraţchi Diana
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Capacitatea de muncă a bolnavilor cu astm bronşic persistent moderat
Moscovciuc Ana, Martîniuc Constantin, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Munteanu Nionila, Colun Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea leziunilor inflamatorii ale mucoasei bronşiсe în bronhopneumopatia cronică obstructivă de gravitate moderată în exacerbare
Moscovciuc Ana, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Munteanu Nionila, Colun Tatiana, Martîniuc Constantin
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Durata incapacităţii temporare de muncă bolnavilor cu astm bronşic
Moscovciuc Ana, Simionica Iurie, Scaleţchi Valentina, Munteanu Nionila, Martîniuc Constantin
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19