IBN
Închide
Cheptanaru Eduard Constantin
Cuvinte-cheie (49): Ventricul unic (2), tratament chirurgical (2), surgical treatement (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 25. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Complicațiile postoperatorii la bolnavii maturi cu malformații cardiace congenitale și hipervolemie pulmonară
Corcea Vasile, Repin Oleg, Maniuc Liviu, Cheptanaru Eduard, Guzgan Iurie, Sciuca Nichifor, Namesnic G., Ghicavîi Nelea, Ciubotaru Anatol
IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corecția univentriculară a malformațiilor congenitale complexe
Repin Oleg, Maniuc Liviu, Cheptanaru Eduard, Corea V, , Guzgan Iurie, Malîga Oxana, Dogotari Vera, Cucu Ilona, Ciubotaru Anatol
IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malformații cardiace congenitale complexe cu hipertensiune pulmonară. Tratament chirurgical
Sciuca Nichifor, Repin Oleg, Maniuc Liviu, Corcea Vasile, Cheptanaru Eduard, Namesnic G., Guzgan Iurie, Dogotari Vera
IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstrucţia tractului de ejecţie al ventriculului drept cu homogrefe valvulare pulmonare decelularizate în malformaţii cardiace congenitale
Cheptanaru Eduard12, Repin Oleg12, Maniuc Liviu2, Barnaciuc Sergiu12, Ciubotaru Anatol12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sifilisul cardiovascular. Aortită sifilitică. Cazuri clinice
Ciubotaru Anatol, Repin Oleg, Maniuc Liviu, Cheptanaru Eduard, Namesnic G., Corcea Vasile, Sciuca Nichifor, Melnic Eugen
IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical al defectului septal ventricular asociat cu valvulopatie tricuspidiană
Maniuc Liviu, Repin Oleg, Corcea Vasile, Cheptanaru Eduard, Sciuca Nichifor, Ciubotaru Anatol
IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Corecția univentriculară la pacienții cu malformații cardiace complexe cu flux pulmonar restrictiv și hipertensiune pulmonară
Repin Oleg1, Maniuc Liviu1, Corcea Vasile1, Cheptanaru Eduard1, Vărlan Eugen1, Guzgan Iurie1, Frunze Dumitru1, Malîga Oxana2, Cucu Ilona1, Ciubotaru Anatol1
1 IMSP Spitalul Clinic Republican,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 9 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Banding-ul arterei pulmonare ca o alegere în tratamentul chirurgical al malformaţiilor cardiace congenitale
Cheptanaru Eduard
IMSP Spitalul Clinic Republican
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-42. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corecţia chirurgicală a valvulopatiilor la copii şi adolescenţi. Rezultate şi perespective
Borş Pavel, Cheptanaru Eduard, Corcea Vasile, Guzgan Iurie, Maniuc Liviu, Repin Oleg, Vărlan Eugen
IMSP Spitalul Clinic Republican
Curierul Medical
Nr. 3(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 8 August, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultate precoce postoperatorii după îngustarea arterei pulmonare
Cheptanaru Eduard, Maniuc Liviu, Repin Oleg, Corcea Vasile, Cucu Ilona, Malîga Oxana, Frunze Dumitru, Moscalu Vitalie
IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical al pacienţilor cu ventricul unic funcţional
Repin Oleg, Maniuc Liviu, Corcea Vasile, Cheptanaru Eduard, Malîga Oxana, Vărlan Eugen, Cucu Ilona, Frunze Dumitru
IMSP Spitalul Clinic Republican
Curierul Medical
Nr. 4(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 August, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Врожденный надклапанный стеноз аорты: результаты хирургического лечения
Репин Олег , Манюк Ливиу, Корча Василе , Кептанару Эдуард, Стрымбопол Панфилий , Фрунзе Думитру, Малыга Оксана 
Республиканская клиническая больница
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Diversificarea tehnicilor chirurgicale În tratamentul defectului septal atrial
Corcea Vasile, Maniuc Liviu, Repin Oleg, Guzgan Iurie, Malîga Oxana, Popovici Ion, Cheptanaru Eduard
IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 2(49) / 2012 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconstrucţia tractului de ejecţie al ventriculului drept: conduite valvulare biologice comercealizate
Cheptanaru Eduard
IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 2(49) / 2012 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хирургическое лечение сопутствующих сердечных аномалии у больных с коарктацией аорты
Репин Олег , Манюк Ливиу, Корча Василе , Кептанару Эдуард, Малыга Оксана 
Республиканская клиническая больница
Arta Medica
Nr. 2(49) / 2012 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Închiderea amânată a sternului după corecţia radicală a unei malformaţii cardiace rare
Repin Oleg, Maniuc Liviu, Corcea Vasile, Palii Ina, Malîga Oxana, Vărlan Eugen, Soroceanu Irina, Strimbopol Panfilii, Cheptanaru Eduard
IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(31) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mid-term results of tissue engineered valvular grafts for pulmonary valve replacement in pediatric patients and young adults.
Cebotari Sergiu1, Tudorache Igor1, Cheptanaru Eduard2, Barnaciuc Sergiu2, Cazacu Aurelia2, Malîga Oxana2, Repin Oleg2, Maniuc Liviu2, Breymann T1, Sarikouch S.1, Boethig Dietmar1, Goerler A.1, Haverich Axel1, Ciubotaru Anatol2
1 Department of Cardiothoracic, Transplantation and Vascular Surgery, Hannover Medical School,
2 Institute of Cardiology
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Evaluarea particularităţilor de vârstă şi a modificărilor hemodinamice la pacienţii cu defect septal atrial conform parametrilor cateterismului cardiac
Corcea Vasile, Ciubotaru Anatol, Repin Oleg, Maniuc Liviu, Mogâldea Alexandru, Malîga Oxana, Guranda Viorel, Cucu Ilona, Cheptanaru Eduard, Ghicavîi Nelea, Vărlan Eugen, Strimbopol Panfilii
IMSP Institutul de Cardiologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(25) / 2010 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Corecţia univentriculară a viciilor cardiace congenitale complexe
Repin Oleg, Maniuc Liviu, Corcea Vasile, Cheptanaru Eduard, Mogâldea Alexandru, Ciubotaru Anatol
IMSP Institutul de Cardiologie
Arta Medica
Nr. 4(37) / 2009 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica parametrilor hemodinamici la pacienţii operaţi cu defect septal atrial în dependenţă de vârstă
Corcea Vasile, Repin Oleg, Maniuc Liviu, Malîga Oxana, Ghicavîi Nelea, Cheptanaru Eduard, Mogîldea Andrei, Strimbopol Panfilii, Matcovschi Irina, Ciubotaru Alexandru
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. X / 2009 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26