IBN
Închide
Butovscaia Cristina
Cuvinte-cheie (45): SNP (3), GWAS (3), 35delG mutation (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Distribution of rs365990 variants in MYH6 gene in young population of the Republic of Moldova
Butovscaia Cristina, Buza Anastasia, Galea-Abduşa Daniela, Kurochkin G. S.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silent cardiovascular risk factors among medical students
Gavriliuc Svetlana, Buza Anastasia, Butovscaia Cristina, Istrati Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Distribution of rs6795970 SNP variants in SCN10A gene in young population of the Republic of Moldova.
Butovscaia Cristina, Buza Anastasia, Galea-Abduşa Daniela, Kurochkin G. S.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea indicelui de aterogenitate a plasmei în rândul studenților medici
Gavriliuc Svetlana, Sasu Diana, Buza Anastasia, Butovscaia Cristina, Istrati Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frecvența mutației 35delG a genei GJB2 în populația Republicii Moldova
Buza Anastasia, Parii Sergiu, Butovscaia Cristina, Galea-Abduşa Daniela, Curocichin Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalence of 35delG mutation in GJB2 gene in the Moldovan population
Buza Anastasia1, Parii Sergiu1, Butovscaia Cristina1, Galea-Abduşa Daniela1, Radulescu Luminita M.2, Kurochkin G. S.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variația genetică a genei SCN10A în populația tânără din Republica Moldova
Butovscaia Cristina, Buza Anastasia, Galea-Abduşa Daniela, Curocichin Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Caracteristica factorilor convenţionali de risc cardiovascular la populaţia tânără din Republica Moldova: studiu transversal
Ignat Rodica, Gavriliuc Svetlana, Lupu Lilia, Chiosa Diana, Buza Anastasia, Butovscaia Cristina, Leviţchi Alexei, Curocichin Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 May, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Genetic factors that predispose to coronary artery disease.
Caproş Natalia1, Barbacar Nicolae2, Istrati Valeriu1, Popescu Victor1, Butovscaia Cristina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponderea unor profiluri ale metilării promotorului genei p15 (locus: CDKN2B) la pacienții cu cardiopatie ischemică de origine aterosclerotică
Popescu Victor1, Manea Diana2, Butovscaia Cristina1, Buza Anastasia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Internaţional Medpark
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетические предикторы нарушений сердечного ритма и проводимости (обзор литературы)
Butovscaia Cristina
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Gene implicate în reglarea sistemului renină-angiotensină-aldosteron şi cardiopatia ischemică
Caproş Natalia, Barbacar Nicolae, Istrati Valeriu, Popescu Victor, Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Estimarea impactului markerilor polimorfi ai genelor ce determină metabolismul apolipoproteinelor B, Eşi perturbările lipidice la pacienţii cu CPI
Caproş Natalia, Istrati Valeriu, Popescu Victor, Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea potenţială a profilurilor metilice ale ADN pentru procesul de promovare a markerilor molecularepigenetici în diagnosticul diferenţial al leucemiilor acute
Popescu Victor, Corcimaru Ion, Butovscaia Cristina, Buruiana Sanda, Buza Anastasia, Ţîbîrnă Andrei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетические детерминанты параметров ЭКГ
Butovscaia Cristina, Curocichin Ghenadie
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile unor profiluri metilice ale promotorului genei p15 la pacienţii cu cancer tiroidian
Popescu Victor, Ţîbîrnă Andrei, Butovscaia Cristina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Polimorfismul genei sintetazei endoteliale de oxid nitric la pacienţii cu sindrom coronarian acut
Caproş Natalia1, Istrati Mihail1, Popescu Victor1, Butovscaia Cristina1, Buza Anastasia1, Popovici Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalenţele unor profiluri metilice ale promotorului genei la persoane sănătoase şi printre pacienţii cu leucemii acute
Popescu Victor, Corcimaru Ion, Butovscaia Cristina, Zuieva Anastasiia, Buruiana Sanda, Simionică Eugeniu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18