IBN
Închide
Ştîrba Olga
Cuvinte-cheie (19): cyclophosphane (2), biologically active compounds (2), osteopatia experimentală (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 2

Modificările activităţii enzimelor lizozomale în ţesutul osos în osteopatia experimentală şi influenţa unor compuși biologic activi autohtoni
Tagadiuc Olga, Ştîrba Olga, Gudumac Valentin, Pantea Valeriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea cu compuși bioactivi autohtoni
Pantea Valeriana, Andronache Lilia, Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Svet Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Influence of local biologically active compounds on carbohydrate metabolism in experimental hepatopathy
Sardari Veronica1, Tagadiuc Olga1, Shtirba Olga1, Andronache Lilia1, Chiriac Tatiana2, Bulimaga Valentina3, Rudic Valeriu2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of local biologically active compounds on functional status of renal lysosomal apparatus in experimental nephropathy
Tagadiuc Olga1, Sardari Veronica1, Shtirba Olga1, Gudumac Valentin1, Djur (Maxacova) Svetlana2, Codreanu Svetlana2, Cepoi Liliana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the cyanobacterial byoremedies on liver antioxidant protection in cyclophosphane induced immunodeficiency
Shtirba Olga1, Andronache Lilia1, Pantea Valeriana1, Popa Veaceslav2, Djur (Maxacova) Svetlana2, Rudi Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Activitatea hidrolazelor lizozomale renale în intoxicaţia cu etilenglicol şi influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni
Tagadiuc Olga, Ceban Emil, Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Andronache Lilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii metabolismului tiol-disulfidic în ficat în ciroza hepatică experimentală şi influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină
Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi biologic activi noi asupra principalilor indici ai metabolismului glucidic în hepatopatia experimentală
Sardari Veronica, Tagadiuc Olga, Ştîrba Olga, Andronache Lilia, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările indicilor metabolismului adenilic în hepatopatia experimentală şi sub influenţa unor compuşi biologic activi autohtoni
Tagadiuc Olga, Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Andronache Lilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările indicilor metabolismului proteic în hepatopatia experimentală şi influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni
Popa Veaceslav, Andronache Lilia, Ştîrba Olga, Maistrenco Galina, Niguleanu Vasile
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările proceselor de oxidare cu radicali liberi şi protecţiei antioxidante în intoxicaţia cu CCL4 şi influenţa polizaharidelor sulfatate din spirulină
Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Popa Veaceslav, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Acţiunea polizaharidelor sulfatate din Spirulina platensis asupra unor indici biochimici ai sângelui periferic în normă şi inflamaţia aseptică
Ştîrba Olga1, Tagadiuc Olga1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin1, Procopişin Larisa3, Andronache Lilia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa compuşilor coordinativi ai cuprului asupra activităţii proteazelor lizozomale renale la şobolani adulţi
Ştîrba Olga, Tagadiuc Olga, Andronache Lilia, Sardari Veronica, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra activităţii enzimelor lizozomale în ficat în ciroza hepatică experimentală
Gudumac Valentin, Rîvneac Victor, Tagadiuc Olga, Sardari Veronica, Andronache Lilia, Ştîrba Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor remedii autohtone asupra sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astmul bronşic asociat
Ştîrba Olga1, Andronache Lilia1, Tagadiuc Olga1, Procopişin Larisa2, Caraiani Olga2, Sardari Veronica1, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Acţiunea polizaharidelor sulfatate din Spirulina plantesisi asupra unor indici biochimici ai sîngelui în normă şi inflamaţia aseptică
Ştîrba Olga1, Tagadiuc Olga1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin1, Procopişin Larisa3, Andronache Lilia1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(314) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra indicilor sanguini în condiţii fiziologice la şobolani
Ştîrba Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra restabilirii parenchimului hepatic în ciroza hepatică experimentală
Gudumac Valentin1, Gulea Aurelian2, Tagadiuc Olga1, Bulimaga Valentina2, Chiriac Tatiana3, Andronache Lilia1, Sardari Veronica1, Ştîrba Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remedierea modificărilor markerilor remodelării osoase în osteopatia hepatică la administrarea preparatului cianobacterian BioR
Tagadiuc Olga1, Gudumac Valentin1, Rudic Valeriu2, Andronache Lilia1, Sardari Veronica1, Ştîrba Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Influenţa polizaharidelor sulfatate asupra indicilor sanguini la şobolani cu hepatită toxică
Ştîrba Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22