IBN
Închide
Grosu Fiodor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 74. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 32
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 25
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Влияние электрогидродинамических течений на интенсификацию процессов тепло- и массообмена. Часть 3. Электроконвекция и электрогидродинамические насосы в системах охлаждения и термостатирования
Кожевников Игорь , Болога Мирча , Гросу Фёдор
Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 3(58) / 2022 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 26 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

A High Voltage Nanogenerator Based on Electrification of the Dielectric Liquid Flow through the Glass Filter
Kozhevnikov Igor , Bologa M. , Grosu Fiodor , Chernika Ion , Polikarpov Albert
Institute of Applied Physics
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 4(57) / 2021 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrodynamic Aspects of a High-Voltage Infiltration Nanogenerator
Grosu Fiodor , Bologa M. , Kozhevnikov Igor
Institute of Applied Physics
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 5(57) / 2021 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гидродинамические аспекты высоковольтного инфильтрационного наногенератора
Гросу Фёдор , Болога Мирча , Кожевников Игорь
Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 3(57) / 2021 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Derivation of Hydro- and Electrohydrodynamic Equations by the Dimensional Method
Grosu Fiodor , Bologa M.
Institute of Applied Physics
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высоковольтный наногенератор на основе электризации потока диэлектрической жидкости через стеклянный фильтр
Кожевников Игорь , Болога Мирча , Гросу Фёдор , Черника И. , Поликарпов А.А.
Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 5(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 25 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Characteristics of Multistage Electrohydrodynamic Converters
Kozhevnikov Igor , Grosu Fiodor , Bologa M.
Institute of Applied Physics
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 3(55) / 2019 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 3 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К выводу уравнений гидро- и электрогидродинамики методом анализа размерностей
Гросу Фёдор , Болога Мирча
Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 1(55) / 2019 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Aplicaţii ale metodei de analiză dimensională în hidrodinamică
Grosu Fiodor
Institutul de Fizică Aplicată
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Physical Peculiarities of Corona-Discharge Motors
Grosu Fiodor , Bologa M. , Motorin Oleg , Kozhevnikov Igor , Polikarpov Albert
Institute of Applied Physics
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 6(54) / 2018 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaxation of Output Characteristics of Electrohydrodynamic Pumps
Bologa M. , Grosu Fiodor , Kozhevnikov Igor
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 2(54) / 2018 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 21 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability of characteristics of a multistage electrohydrodynamic converter
Kozhevnikov Igor , Bologa M. , Grosu Fiodor , Motorin Oleg
Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards the derivation of hydrodynamics equations by the dimensional analysis method
Grosu Fiodor , Bologa M.
Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физические особенности коронно-разрядного двигателя
Гросу Фёдор , Болога Мирча , Моторин О.В. , Кожевников Игорь , Поликарпов А.А.
Институт прикладной физики АНМ
Электронная обработка материалов
Nr. 2(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-736
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Характеристики многоступенчатого электрогидродинамического конвертора
Кожевников Игорь , Гросу Фёдор , Болога Мирча
Институт прикладной физики
Электронная обработка материалов
Nr. 5(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 15 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Heat transfer in an evaporation-condensation system in simulated weightlessness conditions
Bologa M. , Grosu Fiodor , Kozhevnikov Igor , Motorin Oleg , Polikarpov Albert
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol. 891. 2017. Bristol, United Kingdom. ISSN 17426588.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heat transfer of an evaporator–condensing system with electrohydrodynamic coolant circulation and different spatial orientation
Bologa M. , Grosu Fiodor , Kozhevnikov Igor , Polikarpov Albert , Motorin Oleg
Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 27 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование изменения выходных характеристик эгд насоса от времени
Болога Мирча , Кожевников Игорь , Гросу Фёдор , Черника И. , Мардарский О.
Институт прикладной физики АНМ
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О влиянии обработки бетонной сухой смеси в магнитноожиженном слое на прочность бетона
Гросу Фёдор , Гончарук В. , Болога Мирча , Поликарпов А.А. , Моторин О.В.
Институт прикладной физики АНМ
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О пробковом механизме теплопередачи в испарительно-конденсационной системе
Гросу Фёдор , Болога Мирча , Кожевников Игорь , Поликарпов А.А. , Моторин О.В.
Институт прикладной физики АНМ
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 94