IBN
Închide

92Publicaţii

250Descărcări

28243Vizualizări

Roşca Nicolae
Cuvinte-cheie (118): cryopreservation (17), gametes (11), sperm (8)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 67. Publicaţii peste hotare - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Influenţa antioxidanţilor de origine vegetală asupra integrităţii gametogenezei şi sănătăţii biodiversităţii
Balan Ion, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Cazacov Iulia, Balacci Sergiu, Osipciuc Galina, Blîndu Irina, Creţu Roman, Bacu Gheorghii
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa poluanţilor externi asupra funcţionării sistemului reproductiv
Roşca Nicolae, Balan Ion, Buzan Vladimir, Cazacov Iulia, Balacci Sergiu, Blîndu Irina, Creţu Roman, Fiodorov Nicolae
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of stabilizing the morphofunctional state of bull gametes
Roşca Nicolae, Balan Ion, Boronciuc Gheorghi, Buzan Vladimir, Cazacova Iulia, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Fiodorov Nicolai, Cretu Roman
Institute of Physiology and Sanocreatology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul compușilor principali ai materialului seminal în procesul de crioconservare
Balan Ion, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Cazacov Iulia, Mereuţă Ion, Balacci Sergiu, Bacu Gheorghii, Blîndu Irina, Creţu Roman
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The fertilizing quality of the reproductive material during cryopreservation
Balan Ion, Roşca Nicolae, Boronciuc Gheorghi, Buzan Vladimir, Bucarciuc Melania, Fiodorov Nicolai, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Cretu Roman
Institute of Physiology and Sanocreatology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Acțiunea sinergismului zaharozei și dulcitului în componența mediului pentru congelarea spermei umane
Cazacov Iulia, Balan Ion, Mereuţă Ion, Buzan Vladimir, Roşca Nicolae, Bucarciuc Melania, Poleacova Lilia, Bulat Olga
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte moleculare ale capacitării celulelor reproductive
Balan Ion, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Cazacov Iulia, Balacci Sergiu, Osipciuc Galina, Hanțațuc Alexei
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryogenic changes of proteins during cryopreservation of bull and rooster sperm
Balan Ion, Buzan Vladimir, Boronciuc Gheorghi, Roşca Nicolae, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania, Mereuţă Ion, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Fiodorov Nicolai
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 24 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța sănătății reproductive masculine în dinamica schimbărilor ambientale
Balan Ion, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Cazacov Iulia, Osipciuc Galina, Fiodorov Nicolae
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phospholipid spectrum at cryotechnological stages of gametes processing of farm animals
Buzan Vladimir, Balan Ion, Boronciuc Gheorghi, Roşca Nicolae, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania, Mereuţă Ion, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Fiodorov Nicolai
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 25 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protein-lipid and cholesterol-phospholipid ratio as an indicator of cryoresistance of gametes of farm animals
Roşca Nicolae, Boronciuc Gheorghi, Balan Ion, Buzan Vladimir, Mereuţă Ion, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Fiodorov Nicolai
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 24 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The biological role of apoptosis in spermatogenesis: a review
Balan Ion, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Fiodorov Nicolai, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Cretu Roman
Institute of Physiology and Sanocreatology
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(36) / 2020 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие антиоксидантов в составе синтетических сред для криоконсервации спермы человека
Казакова Юлия, Борончук Георгий, Балан Ион, Бузан Владимир, Мереуца Ион, Рошка Николай, Букарчук Мелания
Институт физиологии и санокреатологии
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a III-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Changes in the structure of gamete biocomplexes under the influence of cryopreservation factors
Balan Ion, Boronciuc Gheorghi, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania, Balacci Sergiu, Varmari Grigore, Zaicenco Nadejda, Mereuţă Ion, Fiodorov Nicolai, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Osipciuc Galina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menţinerea biodiversităţii prin conservarea resurselor genetice
Balan Ion, Boronciuc Gheorghi, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Cazacov Iulia, Balacci Sergiu, Bucarciuc Melania, Osipciuc Galina, Varmari Grigore, Zaicenco Nadejda, Fiodorov Nicolai, Dubalari Alexandru, Blîndu Irina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Species features of the content and cryogenic changes in the process of preservation of sperm of farm animals
Buzan Vladimir, Balan Ion, Roşca Nicolae, Boronciuc Gheorghi, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania, Mereuţă Ion, Dubalari Alexandru, Fiodorov Nicolai, Zaicenco Nadejda
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Species features of the content and cryogenic changes in the process of preservation of sperm of farm animals
Buzan Vladimir, Balan Ion, Roşca Nicolae, Boronciuc Gheorghi, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania, Mereuţă Ion, Dubalari Alexandru, Fiodorov Nicolai, Zaicenco Nadejda
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The relevance of the conservation of genetic resources by the vitrification method
Balan Ion, Roşca Nicolae, Buzan Vladimir, Balacci Sergiu, Zaicenco Nadejda, Fiodorov Nicolai, Dubalari Alexandru, Blyndu Irina, Osipciuc Galina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamins - as possible components of cryoprotective mediums for preservation of boar sperm
Balan Ion, Buzan Vladimir, Roşca Nicolae, Boronciuc Gheorghi, Cazacov Iulia, Bucarciuc Melania, Mereuţă Ion, Zaicenco Nadejda, Dubalari Alexandru, Fiodorov Nicolai, Blyndu Irina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXII, No. 1. 2019. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Защитное действие антиоксидантов при криоконсервации репродуктивных клеток сельскохозяйственных животных
Рошка Николай, Балан Ион, Борончук Георгий, Бузан Владимир, Букарчук Мелания, Казакова Юлия, Зайченко Надежда, Дубаларь Александр, Федоров Николай, Блынду Ирина
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 92