IBN
Închide
Gorban Victor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2023 - 3

  Perspectiva pulverizării viței de vie cu ajutorul dronelor în condițiile climatice a Republici Moldova
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Gorban Victor , Savranschii Denis , Gusan Ana , Samoil Serghei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prospects for applying devices with ultraviolet radiation for signaling the flight, monitoring development and control of insect pests
Gorban Victor , Maevscaia Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Soluție tehnică pentru reproducerea în masă a insectelor benefice
Gorban Victor , Gavriliţă Lidia
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Low-volume spraying of the vineyards with unmanned aerial vehicle
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Gorban Victor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Multifunctional device for attracting and capturing harmful insects
Gorban Victor , Todiraş Vladimir , Savranschii Denis
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prospects for applying devices with ultraviolet radiation for signaling the flight, monitoring development and control of insect pests
Gorban Victor , Voiniak Vasile , Maevscaia Valentina
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Combaterea insectelor dăunătoare culturilor de seră prin atragerea şi exterminarea acestora cu ajutorul capcanei cu lumină
Gorban Victor , Todiraş Vladimir , Voineac Vasile , Savranschii Denis
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Elemente tehnologice de utilizare a capcanelor cu lumină pentru monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare
Gorban Victor , Voineac Vasile , Maievschi Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Метод массового отлова самцов Agrotis segetum с помощью феромонных ловушек
Русу Юлиана , Настас Тудор , Горбан Виктор , Odobescu Vasilisa
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Perspective de utilizare a capcanelor cu lumină pentru monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare
Gorban Victor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedeu de înmulţire în masă a entomofagului Trichogramma evanescens W.
Gorban Victor , Gavriliţă Lidia , Voineac Vasile , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Капсула для размножения и расселения насекомых
Кику Б. , Горбан Виктор , Гаврилица Лидия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Capcanele cu lumină un element important în sistemele de protecţie integrată a culturilor agricole
Gorban Victor , Chicu Boris , Maevschii Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Control morphologic a stadiilor preimaginale la reproducerea în masă a pаrazitoidului Trichogramma
Şleahtici Vladimir , Voineac Vasile , Gorban Victor , Chicu Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Анализ этологических и репродуктивных особенностей и динамики развития популяции Heliothis armigera на протяжении сезона
Кептинарь Валерия , Настас Тудор , Рэйляну Наталья , Горбан Виктор
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Яйцепаразит гороховой зерновки Uscana senex Grese и пути повышения его полезной роли
Брадовский Виктор , Брадовская Наталья , Горбан Виктор
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 18 September, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Monitorizarea buhei Heliothis armigera Hbn. cu utilizarea capcanelor feromonale şi a celor cu lumină
Cheptinari Valeria , Cebotar Elisaveta , Gorban Victor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedee de producere a entomofagului Trichogramma SPP.
Gavriliţă Lidia , Gorban Victor , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Application of procedures for pests’ density reglation in the public gardens
Gavrilitsa Lidia1 , Nastas Tudor1 , Gorban Victor1 , Neţoiu Constantin2 , Corneanu Mihaela3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Craiova,
3 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-871
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective de utilizare a dispoztivelor cu radiaţii ultraviolete pentru monitorizarea şi combaterea insectelor dăunătoare
Gorban Victor , Voineac Vasile , Iachimciuc Alla
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Application of procedures for pest density monitoring in the public gardens from the Republic of Moldova and Romania
Gavrilitsa Lidia1 , Nastas Tudor1 , Gorban Victor1 , Manic Gheorghe2 , Neţoiu Constantin3 , Corneanu Mihaela4 , Vişoiu Dagmar4
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 “Codrii” Reserve,
3 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Craiova,
4 Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine King Michael I of Romania
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Perspectivele utilizarii capcanelor cu lumina ultravioleta in protectia plantelor
Gorban Victor , Voineac Vasile
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Elemente de mecanizăre a proceselor de producere în masă a agenţilor biologici pentru agricultura ecologică
Gorban Victor , Babaskin Anatolii
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23