IBN
Închide
Gladcaia Alla
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 2

  Improvement of the nest devices application method for wintering beneficial insects in biocenoses
Gladcaia Alla , Nastas Tudor , Zavatin Maria
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența structurii artificiale pentru iernare a entomofaglor de chrysopa în agroecosistem
Gladcaia Alla , Zavatin Maria
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Biological efficacy of the neem oil for the control of Aphis gossypii
Gusan Ana , Tretiacova Tatiana , Popa Alexei , Gladcaia Alla
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Plant extracts in spider mites control
Gladcaia Alla , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Assessment of the plant extracts biological activity in the protection of seedlings of Cucumis sativus L. from powdery mildew
Gladcaia Alla , Nastas Tudor , Gavlitsky Daniil
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 30, Nr. 1 / 2021 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Fungicidal and growth-stimulating effect of Rheum rhaponticum L. roots and leaves plant extracts in the soybean seeds presowing treatment
Gladcaia Alla , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Revista Botanică
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Исследование фитостимулирующих свойств растительных экстрактов
Гладкая Алла , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Обзор многообразия биологических свойств и способов применения растительного сырья Rheum rhaponticum L.
Гладкая Алла , Волощук Леонид , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Определение влияния предпосевной обработки семян однодольных и двудольных растений экстрактом листьев R. rhaponticum L на всхожесть и биометрические показатели проростков
Гладкая Алла
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Secondary metabolites of Rheum rhaponticum L. roots and leaves as a means of protecting cucumber seedlings from powdery mildew
Gladcaia Alla , Todiraş Vladimir , Mereniuc Lilia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Revista Botanică
Nr. 1(18) / 2019 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Determination of Rheum rhaponticum L. extracts insecticidal activity for Aphididae pests controlling
Gladcaia Alla , Zavatin Maria , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 27, / 2018 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биологическая эффективность экстрактов корня и листьев Rheum rhaponticum для контроля Sphaerotheca fuliginea на рассаде cucurbitaceae в закрытом грунте
Гладкая Алла
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Исследование растительного сырья Rheum Rhaponticum L. и определение биологической эффективности экстрактов для защиты рассады огурца от мучнистой росы
Гладкая Алла
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Перспективы лекарственного растениеведенияПосвящается 100-летию со дня рождения профессора Алексея Ивановича Шретера
2018. Moscova. .
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Фунгицидные и стимулирующие свойства экстрактов из корней и листьев ревеня в контроле фитопатогенов рода Fusarium семян сои и кукурузы
Гладкая Алла , Настас Тудор , Щербакова Татьяна , Zavatin Maria
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 July, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

  Advantages of economic cultivation of the genus Rheum plants in the Republic of Moldova
Gladcaia Alla , Şcerbacova Tatiana , Meriniuc Lilia , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(14) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 15 October, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Advantages of economic cultivation of the genus rheum plants in the Republic of Moldova
Gladcaia Alla , Nastas Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 2 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Возможности использования биоактивных веществ экстракта из корня Rheum в защите от корневых гнилей семян сои и кукурузы с помощью предпосевной обработки
Гладкая Алла , Настас Тудор
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Исследование лечебного и профилактического действия экстракта из корня Rheum rhaponticum L с добавлением микроэлементов против Sphaerotheca fuliginea на рассаде культур сем. Cucurbitacea в теплице
Гладкая Алла
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Особенности выращивания Rheum raponticum в условиях Молдовы
Гладкая Алла , Щербакова Татьяна , Леманова Н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

  The biological substantiation of application of antimicrobial properties of Rheum rhaponticum in plant protection
Gladcaia Alla , Voloschyuk Leonid
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Studii și Cercetări - Biologie
Vol. 25, Nr. 1 / 2016 / ISSN 1224-919X / ISSNe 2457-5178
Disponibil online 20 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биологическая аргументация применения антимикробных свойств экстракта из корня Rheum Rhaponticum в защите растений
Гладкая Алла , Волощук Леонид
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Фундаментальные и прикладные исследования в биоорганическом сельском хозяйстве России, СНГ и ЕС
Vol.1. 2016. Большие Вяземы. ISBN 978-5-98467-015-9.
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Исследование биологической эффективности экстракта корня Rheum для профилактики мучнистой росы на рассаде культур сем. Cucurbitaceae
Гладкая Алла , Тодираш Владимир
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Оценка пространственного распределения Heliothis Armigera HBN. и контроль плотности вредителя в агроценозах Республики Молдова
Кептинарь Валерия , Рэйляну Наталья , Гладкая Алла
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Применение экстракта корня ревеня в подавлении фитопатогенов рода Fusarium
Гладкая Алла , Щербакова Татьяна , Волощук Леонид
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  Influence of nectariferous plants on maintaining the natural balance in tomato field agrocenoses
Gladcaia Alla , Cheptinari Valeria , Nastas Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedeu ecologizat de protecţie a tomatelor de dăunătorul Heliothis Armigera Hbn
Nastas Tudor , Gavriliţă Lidia , Cheptinari Valeria , Răileanu Natalia , Bradovscaia Natalia , Gladcaia Alla , Roşca Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Влияние фенольных соединений экстракта из корня растений рода rheum на сдерживание патогена Fusarium Sporotrichiella (Bilai)
Гладкая Алла , Щербакова Татьяна
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Усовершентвование методов прогнозирования численности Heliothis Armigera Hbn. В условиях Республики Молдова
Кептинарь Валерия , Настас Тудор , Рэйляну Наталья , Гладкая Алла
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Использование растительных экстрактов для контроля сорных растений
Гладкая Алла
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

  Изучение гербицидных свойств растений местной флоры
Гладкая Алла
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3). 2007. Chişinău. ISBN 978-9975-946-11-7 (general) .
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 30 of 30